Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion ym Cardiff

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ym Cardiff a ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Sut fydd cynghorydd dyledion yn eich helpu chi?

Bydd cynghorydd dyledion:

 • byth yn eich barnu na'n gwneud i chi deimlo'n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi bob amser, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch problem
 • yn chwilio am ffyrdd i reoli’ch dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i'w clirio
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai

A wyddech chi?

Dywed wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion wrthym eu bod yn teimlo dan lai o straen neu'n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

Mae’r holl wasanaethau isod am ddim, yn gyfrinachol ac â chod safonol neu aelodaeth wedi ei achredu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb a lleol

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleol i chi. Yna gallwch drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb a siarad â chynghorydd arbenigol yn bersonol.

18 results for “cardiff
 • Cardiff CAB

  • Advice Hub, 2nd Floor Central Library, The Hayes, CARDIFF, CF10 1FL
  • 03444 77 20 20
  0.32 milltiroedd
 • Vale of Glamorgan CAB

  • 119 Broad Street, Barry, Vale of Glamorgan, BARRY, CF62 7TZ
  • 03444 77 20 20
  6.78 milltiroedd
 • Caerphilly Citizens Advice

  • 2B De Clare House, 5 Alfred Owen Way, Pontygwindy Industrial Estate, CAERPHILLY, Caerphilly, CF83 3HU
  • 03444 772 020
  7.77 milltiroedd
 • Risca Citizens Advice Bureau

  9.38 milltiroedd
 • Newport Citizens Advice Ltd

  10.82 milltiroedd
 • Rhondda Cynon Taff Citizens Advice

  • 5 Gelliwastad Road, PONTYPRIDD, Rhondda Cynon Taff, CF37 2BP
  • 03444 77 20 20
  10.98 milltiroedd
 • Citizens Advice North Somerset

  • The Badger Centre, 3-6 Wadham Street, WESTON-SUPER-MARE, Somerset, BS23 1JY
  • 03444 111 444
  12.48 milltiroedd
 • Citizens Advice Torfaen (Cwmbran)

  13.74 milltiroedd
 • Bargoed Citizens Advice

  14.48 milltiroedd
 • Citizens Advice Torfaen (Pontypool)

  • Torfaen Citizens Advice Bureau, Castle Mews, George Street, PONTYPOOL, Torfaen, NP4 6BU
  • 03444 772020
  16.43 milltiroedd
 • Bridgend County Borough Citizens Advice Bureau

  17.35 milltiroedd
 • Monmouthshire County (Caldicot) Citizens Advice

  19.96 milltiroedd
 • Blaina Citizens Advice

  • Blaina Community Centre, High Street, BLAINA, Blaenau Gwent, NP13 3AN
  • 03444 772020
  20.09 milltiroedd
 • Merthyr Tydfil Citizens Advice

  20.18 milltiroedd
 • Bridgend County Borough (Maesteg) Citizens Advice

  • Health & Wellbeing Centre, Hartshorn House, MAESTEG, Bridgend, CF34 9EE
  • 03444 77 20 20
  22.54 milltiroedd
 • Monmouthshire County (Chepstow) Citizens Advice

  • The Gate House, High Street, CHEPSTOW, Monmouthshire, NP16 5LH
  • 03444 77 20 20
  24.27 milltiroedd
 • Monmouthshire County (Abergavenny) Citizens Advice Bureau

  • 19 a&b Cross Street, ABERGAVENNY, Monmouthshire, NP7 5EW
  • 03444 77 20 20
  24.44 milltiroedd
 • South Bristol Advice Service

  • The Withywood Centre, Bishopsworth, Bristol, BS13 8QA
  • 0117 903 8358
  24.55 milltiroedd

Wasanaethau cyngor ar ddyledion ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein yn ddiogel a gallwch gael cymorth personol ar unwaith. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd.

Gwasanaethau cyngor ar ddyledion dros y ffôn

Gallwch siarad â chynghorydd arbenigol yn uniongyrchol. Fel arfer mae gwasanaethau dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos, gyda’r nos ac ar Sadyrnau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes bach a’ch bod mewn dyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth rhad ac am ddim yn eich ardal: Llinell Ddyled Busnes (Cymru a Lloegr) a Llinell Ddyled Busnes (yr Alban) neu Gwasanaeth Dyled Busnes NI (Gogledd Iwerddon).

Wedi sylwi ar wall? Gadewch i ni wybod.

Mae’r holl wasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac yn cynnal safon a achredir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw gyngor a roddir gan drydydd partïon.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, Sunday and Bank Holidays, closed