Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion ym Edinburgh

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ym Edinburgh a ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Sut fydd cynghorydd dyledion yn eich helpu chi?

Bydd cynghorydd dyledion:

 • byth yn eich barnu na'n gwneud i chi deimlo'n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi bob amser, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch problem
 • yn chwilio am ffyrdd i reoli’ch dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i'w clirio
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai

A wyddech chi?

Dywed wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion wrthym eu bod yn teimlo dan lai o straen neu'n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

Mae’r holl wasanaethau isod am ddim, yn gyfrinachol ac â chod safonol neu aelodaeth wedi ei achredu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb a lleol

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleol i chi. Yna gallwch drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb a siarad â chynghorydd arbenigol yn bersonol.

10 results for “edinburgh
 • Citizens Advice Edinburgh - In Court Advice Service

  • Edinburgh Sheriff Court 27 Chambers Street Level 6 next to Court 15, Edinburgh, EH1 1LW
  • 0131 202 5114
  0.23 milltiroedd
 • Citizens Advice Edinburgh - Mediation Service

  • Edinburgh Sheriff Court 27 Chambers Street Level 6 next to Court 15, Edinburgh, EH1 1LW
  • 0131 220 1092
  0.23 milltiroedd
 • Citizens Advice Edinburgh - GP Surgeries Project

  • Bellevue Medical Centre 26 Huntingdon Place, Edinburgh, EH7 4AT
  0.55 milltiroedd
 • Citizens Advice Edinburgh - Dundas Street

  0.57 milltiroedd
 • Citizens Advice Edinburgh - Veterans First Point

  • 5th Floor Charlotte House 2 South Charlotte Street, Edinburgh, EH2 4AW
  • 0131 220 9920
  0.72 milltiroedd
 • CAP Edinburgh Debt Centre

  • Central Hall, 2 West Tollcross, Edinburgh, EH3 9BP
  • 0800 328 0006
  0.90 milltiroedd
 • Citizens Advice Edinburgh - Leith Citizens Advice Bureau

  0.97 milltiroedd
 • CAP Edinburgh North Debt Centre

  1.24 milltiroedd
 • Citizens Advice Edinburgh - Gorgie/Dalry Citizens Advice Bureau

  1.48 milltiroedd
 • Housing Association Project: Port of Leith

  • Port of Leith Housing Association 108 Constitution Street, Leith, EH6 6AZ
  • 0131 553 8745
  1.55 milltiroedd

Wasanaethau cyngor ar ddyledion ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein yn ddiogel a gallwch gael cymorth personol ar unwaith. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd.

Gwasanaethau cyngor ar ddyledion dros y ffôn

Gallwch siarad â chynghorydd arbenigol yn uniongyrchol. Fel arfer mae gwasanaethau dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos, gyda’r nos ac ar Sadyrnau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes bach a’ch bod mewn dyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth rhad ac am ddim y Llinell Ddyled Busnes

Wedi sylwi ar wall? Gadewch i ni wybod.

Mae’r holl wasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac yn cynnal safon a achredir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw gyngor a roddir gan drydydd partïon.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, Sunday and Bank Holidays, closed