Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion ym Newcastle

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ym Newcastle a ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Sut fydd cynghorydd dyledion yn eich helpu chi?

Bydd cynghorydd dyledion:

 • byth yn eich barnu na'n gwneud i chi deimlo'n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi bob amser, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch problem
 • yn chwilio am ffyrdd i reoli’ch dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i'w clirio
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai

A wyddech chi?

Dywed wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion wrthym eu bod yn teimlo dan lai o straen neu'n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

Mae’r holl wasanaethau isod am ddim, yn gyfrinachol ac â chod safonol neu aelodaeth wedi ei achredu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb a lleol

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleol i chi. Yna gallwch drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb a siarad â chynghorydd arbenigol yn bersonol.

24 results for “newcastle
 • Citizens Advice Newcastle

  • 4th Floor, City Library, Charles Avison Building, 33 New Bridge Street West, NEWCASTLE-UPON-TYNE, NE1 8AX
  • 0344 245 1288
  0.38 milltiroedd
 • Citizens Advice Gateshead

  • Davidson Building, Swan Street, GATESHEAD, Tyne & Wear, NE8 1BG
  • 0344 245 1288
  1.21 milltiroedd
 • Search Services for Older People CIO

  • 74 Adelaide Terrace, Benwell, Newcastle Upon Tyne, NE4 9JN
  • 0191 2737443
  1.75 milltiroedd
 • Wallsend Citizens Advice

  • St Lukes Church House, Hugh Street, WALLSEND, Tyne & Wear, NE28 6RL
  • 0344 245 1288
  3.43 milltiroedd
 • North Shields Citizens Advice

  • Camden House, Camden Street, NORTH SHIELDS, Tyne & Wear, NE30 1ND
  • 0344 245 1288
  7.21 milltiroedd
 • South Tyneside Citizens Advice

  7.45 milltiroedd
 • Citizens Advice Northumberland (Cramlington)

  • Cramlington CAB, Suite 1, Craster Court, Manor Walks, (Between British Heart Foundation and Marshalls Opticians), CRAMLINGTON, Northumberland, NE23 6UT
  • 03444 111 444
  7.49 milltiroedd
 • Citizens Advice County Durham (Stanley)

  • The Venue, Wear Road, STANLEY, County Durham, DH9 6LU
  • 03444 111 444
  8.25 milltiroedd
 • Citizens Advice County Durham (Chester le Street)

  • 15 Church Chare, CHESTER-LE-STREET, County Durham, DH3 3PZ
  • 03444 111 444
  8.68 milltiroedd
 • Citizens Advice Bureau Sunderland

  • 5A Waterloo Place, SUNDERLAND, Tyne & Wear, SR1 3HT
  • 0191 416 6848
  10.65 milltiroedd
 • Citizens Advice Northumberland (Blyth)

  • Unit 9/10 Sextant House, Freehold Street, BLYTH, Northumberland, NE24 2BA
  • 03444 111 444
  11.25 milltiroedd
 • Citizens Advice County Durham Tel & Digital Team

  • Armstrong House, Abbeywoods Business Park,, DURHAM, County Durham, DH1 5GH
  • 03444 111 444
  12.02 milltiroedd
 • Citizens Advice County Durham (Consett)

  • 77 Medomsley Road, CONSETT, County Durham, DH8 5HN
  • 03444 111 444
  12.03 milltiroedd
 • Citizens Advice Northumberland (Morpeth)

  • 28B Bridge Street, MORPETH, Northumberland, NE61 1NL
  • 03444 111 444
  13.35 milltiroedd
 • Citizens Advice County Durham

  13.92 milltiroedd
 • Citizens Advice Northumberland (Ashington)

  • 89-91 Station Road, Ashington, Northumberland, ASHINGTON, Northumberland, NE63 8RS
  • 03444 111 444
  14.29 milltiroedd
 • Citizens Advice County Durham (Seaham)

  • Shakespeare House, Shakespeare Street, Seaham, County Durham, SR7 7JB
  • 03444 111 444
  15.03 milltiroedd
 • Citizens Advice County Durham (Peterlee)

  • 17-19 The Upper Chare, Castledene Shopping Centre, PETERLEE, County Durham, SR8 1BW
  • 03444 111 444
  18.91 milltiroedd
 • Citizens Advice Northumberland (Hexham)

  • The Community Centre, Gilesgate, HEXHAM, Northumberland, NE46 3NP
  • 03444 111 444
  19.27 milltiroedd
 • Citizens Advice County Durham (Spennymoor)

  • 71 High Street, SPENNYMOOR, County Durham, DL16 6BB
  • 03444 111 444
  19.37 milltiroedd
 • Citizens Advice County Durham (Bishop Auckland)

  • Four Clocks Centre, 154a Newgate Street, BISHOP AUCKLAND, County Durham, DL14 7EH
  • 03444 111 444
  22.11 milltiroedd
 • West View Advice & Resource Centre Ltd

  24.46 milltiroedd
 • Citizens Advice Northumberland (Amble)

  • The Fourways, Bridge Street, AMBLE, Northumberland, NE65 0DR
  • 03444 111 444
  24.64 milltiroedd
 • Citizens Advice County Durham (Newton Aycliffe)

  • 2 Pease Way, NEWTON AYCLIFFE, County Durham, DL5 5NH
  • 03444 111 444
  24.96 milltiroedd

Wasanaethau cyngor ar ddyledion ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein yn ddiogel a gallwch gael cymorth personol ar unwaith. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd.

Gwasanaethau cyngor ar ddyledion dros y ffôn

Gallwch siarad â chynghorydd arbenigol yn uniongyrchol. Fel arfer mae gwasanaethau dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos, gyda’r nos ac ar Sadyrnau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes bach a’ch bod mewn dyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth rhad ac am ddim yn eich ardal: Llinell Ddyled Busnes (Cymru a Lloegr) a Llinell Ddyled Busnes (yr Alban) neu Gwasanaeth Dyled Busnes NI (Gogledd Iwerddon).

Wedi sylwi ar wall? Gadewch i ni wybod.

Mae’r holl wasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac yn cynnal safon a achredir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw gyngor a roddir gan drydydd partïon.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, Sunday and Bank Holidays, closed