Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion ym Nottingham

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ym Nottingham a ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Sut fydd cynghorydd dyledion yn eich helpu chi?

Bydd cynghorydd dyledion:

 • byth yn eich barnu na'n gwneud i chi deimlo'n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi bob amser, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch problem
 • yn chwilio am ffyrdd i reoli’ch dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i'w clirio
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai

A wyddech chi?

Dywed wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion wrthym eu bod yn teimlo dan lai o straen neu'n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

Mae’r holl wasanaethau isod am ddim, yn gyfrinachol ac â chod safonol neu aelodaeth wedi ei achredu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb a lleol

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleol i chi. Yna gallwch drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb a siarad â chynghorydd arbenigol yn bersonol.

34 results for “nottingham
 • Nottingham & District Citizens Advice

  • 32 - 36 Carrington Street, NOTTINGHAM, Nottinghamshire, NG1 7FG
  • 0300 330 5457
  0.62 milltiroedd
 • Meadows Advice Group

  • Queens Walk Community Centre, Nottingham, Nottinghamshire, NG2 2DF
  • 0115 986 0197
  0.90 milltiroedd
 • Nottingham Law Centre

  0.98 milltiroedd
 • St Ann's Advice Centre

  • The Chase Neighbourhood Centre, Nottingham, Nottinghamshire, NG3 4EZ
  • 0115 908 1530
  0.98 milltiroedd
 • University of Nottingham Students Union Advice

  • Portland Building, Nottingham, Notts, NG7 2RD
  • 0115 8468730
  1.76 milltiroedd
 • Bestwood Advice Centre Ltd

  • 21 Gainsford Crescent, Nottingham, Nottinghamshire, NG5 5FH
  • 0115 9626579
  2.69 milltiroedd
 • Citizens Advice Broxtowe (Beeston Council office)

  • Ground Floor, Council Offices, Foster Avenue, Beeston, NOTTINGHAM, Nottinghamshire, NG9 1AB
  • 0300 456 8369
  3.15 milltiroedd
 • Clifton Welfare Rights Advice Centre

  • Clifton Cornerstone, Nottingham, Nottinghamshire, NG11 8EW
  • 0115 8836165
  3.61 milltiroedd
 • Citizens Advice (Ilkeston) Derbyshire Districts

  • Castledine House, 5 Heanor Road, ILKESTON, Derbyshire, DE7 8DY
  • 0300 456 8390
  6.69 milltiroedd
 • Citizens Advice Broxtowe (Eastwood)

  • Library & Information Centre, Wellington Place, Nottingham Road, Eastwood, Nottingham, Nottinghamshire, NG16 3GB
  • 0300 456 8369
  7.38 milltiroedd
 • Citizens Advice (Heanor) Derbyshire Districts

  • Town Hall, Market Place, HEANOR, Derbyshire, DE75 7AA
  • 0300 456 8390
  9.08 milltiroedd
 • Citizens Advice Ashfield

  • Ashfield Health and Wellbeing Centre, Portland Street, KIRKBY IN ASHFIELD, Nottinghamshire, NG17 7AE
  • 03444 111 444
  10.89 milltiroedd
 • Charnwood Citizens Advice

  • Woodgate Chambers, 70 Woodgate, LOUGHBOROUGH, Leicestershire, LE11 2TZ
  • 03444 111 444
  12.98 milltiroedd
 • Access2Advice

  13.20 milltiroedd
 • Mansfield Citizens Advice

  • Advicehub, 16 Regent Street, MANSFIELD, Nottinghamshire, NG18 1SS
  • 03444 111 444
  13.27 milltiroedd
 • Pace Advice - EnQuire

  • 19-20 Baxtergate, Leicester, Leicestershire, LE11 4PU
  • 01509 211 194
  13.63 milltiroedd
 • Charnwood (Shepshed) Citizens Advice

  • 47a Charnwood Street, Shepsted, Loughborough, Leicestershire, LOUGHBOROUGH, Leicestershire, LE12 9QE
  • 03444 111 444
  13.87 milltiroedd
 • Citizens Advice (Belper) Derbyshire Districts

  14.54 milltiroedd
 • Citizens Advice South Derbyshire and City (City Office)

  • Sinfin Library, District Centre, Arleston Lane, DERBY, Derbyshire, DE24 3DS
  • 0300 330 9002
  15.00 milltiroedd
 • Citizens Advice Sherwood & Newark (Riverside Park)

  • Keepers Cottage, Riverside Park, Great North Road, NEWARK, Nottinghamshire, NG24 1BL
  • 0344 411 1444
  16.75 milltiroedd
 • Leicestershire Citizens Advice Bureau (Melton)

  • Melton Borough Council Offices, Parkside, Station Approach, Burton Street, Melton Mowbray, Leicestershire, LE13 1GH
  • 0300 330 1025
  17.55 milltiroedd
 • North East Derbyshire Citizens Advice

  • 126 High Street, Clay Cross, CHESTERFIELD, Derbyshire, S45 9EE
  • 0300 456 8437
  18.06 milltiroedd
 • Leicestershire Citizens Advice Bureau (Coalville)

  • Council Offices, Whitwick Road, COALVILLE, Leicestershire, LE67 3FJ
  • 0300 330 1025
  18.19 milltiroedd
 • Citizens Advice Sherwood & Newark (New Ollerton)

  • 5 Forest Court, New Ollerton, NEWARK, Nottinghamshire, NG22 9PL
  • 0344 411 1444
  18.32 milltiroedd
 • Citizens Advice (Matlock) Derbyshire Districts

  • Town Hall, Bank Road, MATLOCK, Derbyshire, DE4 3NN
  • 0300 456 8390
  20.85 milltiroedd
 • Citizens Advice South Derbyshire and City (South Derbyshire)

  • 114 Church Street, Church Gresley, SWADLINCOTE, Derbyshire, DE11 9NR
  • 0300 330 9002
  21.69 milltiroedd
 • Citizens Advice South Lincolnshire (Grantham)

  • Guild Hall Arts Centre, St Peters Hill, GRANTHAM, Lincolnshire, NG31 6PZ
  • 03444 111444
  21.82 milltiroedd
 • Community Advice and Law Service

  21.95 milltiroedd
 • Citizens Advice Mid Staffordshire

  • Suite 8, Anson Court, Horninglow Street, Burton upon Trent, Staffordshire, DE14 1NG
  • 03444 111 444
  22.07 milltiroedd
 • Leicestershire Citizens Advice (Leicester)

  22.12 milltiroedd
 • Chesterfield Citizens Advice

  • 6-8 Broad Pavement, CHESTERFIELD, Derbyshire, S40 1RP
  • 0300 456 8437
  22.48 milltiroedd
 • Derbyshire Law Centre

  • 1 Rose Hill East, Chesterfield, Derbyshire, S40 1NU
  • 01246 550674
  22.56 milltiroedd
 • Bassetlaw Citizens Advice

  • The Annexe, Queens Building,, WORKSOP, Nottinghamshire, S80 2AH
  • 0300 4568369
  24.05 milltiroedd
 • Saffron Resource Centre

  24.19 milltiroedd

Wasanaethau cyngor ar ddyledion ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein yn ddiogel a gallwch gael cymorth personol ar unwaith. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd.

Gwasanaethau cyngor ar ddyledion dros y ffôn

Gallwch siarad â chynghorydd arbenigol yn uniongyrchol. Fel arfer mae gwasanaethau dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos, gyda’r nos ac ar Sadyrnau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes bach a’ch bod mewn dyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth rhad ac am ddim yn eich ardal: Llinell Ddyled Busnes (Cymru a Lloegr) a Llinell Ddyled Busnes (yr Alban) neu Gwasanaeth Dyled Busnes NI (Gogledd Iwerddon).

Wedi sylwi ar wall? Gadewch i ni wybod.

Mae’r holl wasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac yn cynnal safon a achredir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw gyngor a roddir gan drydydd partïon.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, Sunday and Bank Holidays, closed