Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion ym Sheffield

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ym Sheffield a ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Sut fydd cynghorydd dyledion yn eich helpu chi?

Bydd cynghorydd dyledion:

 • byth yn eich barnu na'n gwneud i chi deimlo'n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi bob amser, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch problem
 • yn chwilio am ffyrdd i reoli’ch dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i'w clirio
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai

A wyddech chi?

Dywed wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion wrthym eu bod yn teimlo dan lai o straen neu'n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

Mae’r holl wasanaethau isod am ddim, yn gyfrinachol ac â chod safonol neu aelodaeth wedi ei achredu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb a lleol

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleol i chi. Yna gallwch drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb a siarad â chynghorydd arbenigol yn bersonol.

29 results for “sheffield
 • Sheffield Citizens Advice - Duke Street Office

  0.68 milltiroedd
 • Sheffield Citizens Advice - Spital Hill Office

  • 28-30 Spital Hill, SHEFFIELD, South Yorkshire, S4 7LG
  • 03444 113 111
  0.84 milltiroedd
 • Sheffield Citizens Advice - London Road Office

  • 416 - 418 London Road, SHEFFIELD, South Yorkshire, S2 4ND
  • 03444 113 111
  1.15 milltiroedd
 • Sheffield Citizens Advice Mental Health Unit & Advocacy Service

  • Sheffield Citizens Advice Mental Health Team and Advocacy Service, Michael Carlisle Centre, Osborne Road, SHEFFIELD, South Yorkshire, S11 9BF
  • 03444 113 111
  1.77 milltiroedd
 • Firvale Community Hub

  • Ground Floor, 127 Page Hall Road, Sheffield, S4 8GU
  • 0114 261 9130
  2.12 milltiroedd
 • Sheffield Citizens Advice - Stubbin Lane Office

  2.71 milltiroedd
 • Sheffield Citizens Advice - Wordsworth Avenue Office

  • Sheffield Citizens Advice, Wordsworth Avenue Office, 522-524 Wordsworth Avenue, SHEFFIELD, S5 9JG
  • 03444 113 111
  3.55 milltiroedd
 • Sheffield Citizens Advice - Bawtry Road Office

  • 120-126 Bawtry Road, SHEFFIELD, South Yorkshire, S9 1UE
  • 03444 113 111
  3.68 milltiroedd
 • Sheffield Citizens Advice - Chapel Street Office

  • 5 Chapel Street, Woodhouse, SHEFFIELD, South Yorkshire, S13 7JN
  • 03444 113 111
  4.27 milltiroedd
 • Rotherham & District Citizens Advice

  • The RAIN Building, Eastwood Lane, ROTHERHAM, South Yorkshire, S65 1EQ
  • 03444 111 444
  5.95 milltiroedd
 • Derbyshire Law Centre

  • 1 Rose Hill East, Chesterfield, Derbyshire, S40 1NU
  • 01246 550674
  10.12 milltiroedd
 • Chesterfield Citizens Advice

  • 6-8 Broad Pavement, CHESTERFIELD, Derbyshire, S40 1RP
  • 0300 456 8437
  10.12 milltiroedd
 • Citizens Advice Donaster Borough (Mexborough)

  • Adwick Road, Behind New Surgery, MEXBOROUGH, South Yorkshire, S64 0DB
  • 01709 572 400
  11.07 milltiroedd
 • Barnsley Citizens Advice

  • 1st Floor, Wellington House, 36 Wellington Street, BARNSLEY, South Yorkshire, S70 1WA
  • 03444 111 444
  11.72 milltiroedd
 • North East Derbyshire Citizens Advice

  • 126 High Street, Clay Cross, CHESTERFIELD, Derbyshire, S45 9EE
  • 0300 456 8437
  15.11 milltiroedd
 • Bassetlaw Citizens Advice

  • The Annexe, Queens Building,, WORKSOP, Nottinghamshire, S80 2AH
  • 0300 4568369
  15.34 milltiroedd
 • Citizens Advice (Matlock) Derbyshire Districts

  • Town Hall, Bank Road, MATLOCK, Derbyshire, DE4 3NN
  • 0300 456 8390
  17.07 milltiroedd
 • Mansfield Citizens Advice

  • Advicehub, 16 Regent Street, MANSFIELD, Nottinghamshire, NG18 1SS
  • 03444 111 444
  19.87 milltiroedd
 • Citizens Advice (Buxton) Derbyshire Districts

  20.12 milltiroedd
 • Citizens Advice (Glossop) Derbyshire Districts

  • 1st floor, Bradbury Community House, Market Street, GLOSSOP, Derbyshire, SK13 8AR
  • 0300 456 8390
  20.27 milltiroedd
 • Wakefield Citizens Advice

  • Ground Floor, 27 King Street, WAKEFIELD, West Yorkshire, WF1 2SR
  • 03444 111 444
  20.94 milltiroedd
 • Citizens Advice Ashfield

  • Ashfield Health and Wellbeing Centre, Portland Street, KIRKBY IN ASHFIELD, Nottinghamshire, NG17 7AE
  • 03444 111 444
  21.34 milltiroedd
 • Citizens Advice (New Mills) Derbyshire Districts

  • Town Hall, Spring Bank, NEW MILLS, Derbyshire, SK22 4AT
  • 0300 456 8390
  21.96 milltiroedd
 • Kirklees Citizens Advice and Law Centre (Dewsbury)

  • Units 5/6 Empire House, Wakefield Old Road, DEWSBURY, West Yorkshire, WF12 8DJ
  • 0344 848 7970
  22.44 milltiroedd
 • Kirklees Citizens Advice and Law Centre - Huddersfield

  • 1&3 Brook Street, HUDDERSFIELD, West Yorkshire, HD1 1EB
  • 0344 848 7970
  22.58 milltiroedd
 • Citizens Advice Sherwood & Newark (New Ollerton)

  • 5 Forest Court, New Ollerton, NEWARK, Nottinghamshire, NG22 9PL
  • 0344 411 1444
  22.69 milltiroedd
 • Citizens Advice Doncaster Borough - Stainforth Methodist Church

  • The Hope Centre, Stainforth Methodist Church, Church Road, Stainforth, DONCASTER, South Yorkshire, DN7 5NS
  • 0344 499 4137
  23.29 milltiroedd
 • Marple Citizens Advice

  • Hollins House, Memorial Park, Marple, Stockport, STOCKPORT, Greater Manchester, SK6 6BA
  • 03444 111 444
  24.45 milltiroedd
 • Citizens Advice (Belper) Derbyshire Districts

  24.56 milltiroedd

Wasanaethau cyngor ar ddyledion ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein yn ddiogel a gallwch gael cymorth personol ar unwaith. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd.

Gwasanaethau cyngor ar ddyledion dros y ffôn

Gallwch siarad â chynghorydd arbenigol yn uniongyrchol. Fel arfer mae gwasanaethau dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos, gyda’r nos ac ar Sadyrnau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes bach a’ch bod mewn dyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth rhad ac am ddim yn eich ardal: Llinell Ddyled Busnes (Cymru a Lloegr) a Llinell Ddyled Busnes (yr Alban) neu Gwasanaeth Dyled Busnes NI (Gogledd Iwerddon).

Wedi sylwi ar wall? Gadewch i ni wybod.

Mae’r holl wasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac yn cynnal safon a achredir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw gyngor a roddir gan drydydd partïon.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, Sunday and Bank Holidays, closed