Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion ym Southampton

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ym Southampton a ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Sut fydd cynghorydd dyledion yn eich helpu chi?

Bydd cynghorydd dyledion:

 • byth yn eich barnu na'n gwneud i chi deimlo'n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi bob amser, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch problem
 • yn chwilio am ffyrdd i reoli’ch dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i'w clirio
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai

A wyddech chi?

Dywed wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion wrthym eu bod yn teimlo dan lai o straen neu'n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

Mae’r holl wasanaethau isod am ddim, yn gyfrinachol ac â chod safonol neu aelodaeth wedi ei achredu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb a lleol

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleol i chi. Yna gallwch drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb a siarad â chynghorydd arbenigol yn bersonol.

10 results for “southampton
 • Southampton Citizens Advice Bureau

  • 3 Kings Park Road, SOUTHAMPTON, Hampshire, SO15 2AT
  • 03444 111 306
  0.17 milltiroedd
 • CAP Southampton Central Debt Centre

  • Above Bar Church, 69 Above Bar Street, Southampton, SO14 7FE
  • 0800 328 0006
  0.32 milltiroedd
 • CAP Marchwood Debt Centre

  • Marchwood Village Hall, Marchwood, Southampton, SO40 4SX
  • 0800 328 0006
  2.47 milltiroedd
 • New Forest Citizens Advice (Hythe)

  • The Grove, 25 St Johns Street, Hythe, SOUTHAMPTON, Hampshire, SO45 6BZ
  • 03444 111 306
  2.83 milltiroedd
 • New Forest Citizens Advice (Totton)

  • 91 Junction Road, Totton, SOUTHAMPTON, Hampshire, SO40 3BU
  • 03444 111 306
  3.67 milltiroedd
 • CAP Southampton East Debt Centre

  • King's Community Church, Upper Northam Road, Hedge End, SO30 4BZ
  • 0800 328 0006
  3.79 milltiroedd
 • CAP Eastleigh Central Debt Centre

  4.55 milltiroedd
 • Eastleigh Citizens Advice Bureau

  4.61 milltiroedd
 • Test Valley Citizens Advice Bureau (Romsey)

  • Former Magistrates Court , Church Street, ROMSEY, Hampshire, SO51 8AQ
  • 03444 111 306
  6.97 milltiroedd
 • CAP Romsey Debt Centre

  • Unit 20 Romsey Industrial Estate, Greatbridge Road, Romsey, SO51 0HR
  • 0800 328 0006
  7.08 milltiroedd

Wasanaethau cyngor ar ddyledion ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein yn ddiogel a gallwch gael cymorth personol ar unwaith. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd.

Gwasanaethau cyngor ar ddyledion dros y ffôn

Gallwch siarad â chynghorydd arbenigol yn uniongyrchol. Fel arfer mae gwasanaethau dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos, gyda’r nos ac ar Sadyrnau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes bach a’ch bod mewn dyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth rhad ac am ddim y Llinell Ddyled Busnes

Wedi sylwi ar wall? Gadewch i ni wybod.

Mae’r holl wasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac yn cynnal safon a achredir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw gyngor a roddir gan drydydd partïon.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, Sunday and Bank Holidays, closed