Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion ym Southampton

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ym Southampton a ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Sut fydd cynghorydd dyledion yn eich helpu chi?

Bydd cynghorydd dyledion:

 • byth yn eich barnu na'n gwneud i chi deimlo'n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi bob amser, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch problem
 • yn chwilio am ffyrdd i reoli’ch dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i'w clirio
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai

A wyddech chi?

Dywed wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion wrthym eu bod yn teimlo dan lai o straen neu'n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

Mae’r holl wasanaethau isod am ddim, yn gyfrinachol ac â chod safonol neu aelodaeth wedi ei achredu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb a lleol

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleol i chi. Yna gallwch drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb a siarad â chynghorydd arbenigol yn bersonol.

23 results for “southampton
 • Southampton Citizens Advice Bureau

  • 3 Kings Park Road, SOUTHAMPTON, Hampshire, SO15 2AT
  • 03444 111 306
  0.17 milltiroedd
 • New Forest Citizens Advice (Hythe)

  • The Grove, 25 St Johns Street, Hythe, SOUTHAMPTON, Hampshire, SO45 6BZ
  • 03444 111 306
  2.83 milltiroedd
 • New Forest Citizens Advice (Totton)

  • 91 Junction Road, Totton, SOUTHAMPTON, Hampshire, SO40 3BU
  • 03444 111 306
  3.67 milltiroedd
 • Eastleigh Citizens Advice Bureau

  4.61 milltiroedd
 • Test Valley Citizens Advice Bureau (Romsey)

  • Former Magistrates Court , Church Street, ROMSEY, Hampshire, SO51 8AQ
  • 03444 111 306
  6.97 milltiroedd
 • Bishops Waltham Citizens Advice Bureau

  • Well House, 2 Brook Street, BISHOPS WALTHAM, Hampshire, SO32 1AX
  • 03444 111306
  8.88 milltiroedd
 • Fareham Citizens Advice

  • 1st Floor, County Library Building, Osborn Road, FAREHAM, Hampshire, PO16 7EN
  • 03444 111 306
  10.63 milltiroedd
 • Age Concern Hampshire

  • 2nd Floor St George's House, Winchester, Hampshire, SO23 8BG
  • 01962 868 545
  11.31 milltiroedd
 • Winchester

  • The Winchester Centre, 68 St Georges Street, WINCHESTER, Hampshire, SO23 8AH
  • 03444 111306
  11.31 milltiroedd
 • New Forest Citizens Advice (Lymington)

  • Court Mews, 28a New Street, LYMINGTON, Hampshire, SO41 9BQ
  • 03444 111 306
  11.98 milltiroedd
 • Gosport Citizens Advice

  • Martin Snape House, 96 Pavilion Way, GOSPORT, Hampshire, PO12 1GE
  • 03444 111 306
  14.49 milltiroedd
 • Newport Isle of Wight Citizens Advice

  • Advice Hub, 7 High Street, NEWPORT, Isle Of Wight, PO30 1SS
  • 03444 111 444
  15.30 milltiroedd
 • New Forest Citizens Advice (New Milton)

  • 16 Whitefield Road, NEW MILTON, Hampshire, BH25 6DF
  • 03444 111 306
  15.40 milltiroedd
 • Portsmouth Citizens Advice

  • Ark Royal House, Winston Churchill Avenue, PORTSMOUTH, Hampshire, PO1 2GF
  • 023 9285 5855
  15.88 milltiroedd
 • New Forest Citizens Advice (Ringwood)

  • 5 Fridays Court, High Street, RINGWOOD, Hampshire, BH24 1AB
  • 03444 111 306
  17.48 milltiroedd
 • Citizens Advice Havant

  • Leigh Park Community Centre, Dunsbury Way, Leigh Park, HAVANT, Hampshire, PO9 5BG
  • 03444 111 306
  18.44 milltiroedd
 • Citizens Advice Bournemouth, Christchurch and Poole (Christchurch office)

  20.39 milltiroedd
 • Test Valley Citizens Advice Bureau (Andover)

  20.77 milltiroedd
 • Salisbury Citizens Advice

  • Five Rivers Health Health and Wellbeing Centre, Hulse Road, SALISBURY, Wiltshire, SP1 3NR
  • 03444 111 444
  20.96 milltiroedd
 • Citizens Advice East Hampshire - Petersfield

  • Petersfield Library, 2nd Floor, 27 The Square, PETERSFIELD, Hampshire, GU32 3HH
  • 0344 4111306
  21.32 milltiroedd
 • Students Union Bournemouth University Advice (SUBU)

  • P255, Poole House, Fern Barrow, Poole, BH12 5BB
  • 01202 965779
  24.40 milltiroedd
 • Citizens Advice Bournemouth Christchurch and Poole (Bournemouth)

  • West Wing, Town Hall, Bourne Avenue, BOURNEMOUTH, Dorset, BH2 6DX
  • 03444 111444
  24.57 milltiroedd
 • Citizens Advice East Hampshire - Alton

  24.81 milltiroedd

Wasanaethau cyngor ar ddyledion ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein yn ddiogel a gallwch gael cymorth personol ar unwaith. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd.

Gwasanaethau cyngor ar ddyledion dros y ffôn

Gallwch siarad â chynghorydd arbenigol yn uniongyrchol. Fel arfer mae gwasanaethau dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos, gyda’r nos ac ar Sadyrnau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes bach a’ch bod mewn dyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth rhad ac am ddim yn eich ardal: Llinell Ddyled Busnes (Cymru a Lloegr) a Llinell Ddyled Busnes (yr Alban) neu Gwasanaeth Dyled Busnes NI (Gogledd Iwerddon).

Wedi sylwi ar wall? Gadewch i ni wybod.

Mae’r holl wasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac yn cynnal safon a achredir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw gyngor a roddir gan drydydd partïon.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed
Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, Sunday and Bank Holidays, closed