Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd
Mae’r offeryn hwn yn un Beta

sy’n golygu ein bod yn profi a gwella’r gyfrifiannell. Os oes gennych chi unrhyw adborth rhowch wybod i ni.

Cyfrifiannell cyfraniadau pensiwn gweithle

Mae’n gyfraith erbyn hyn y dylai’r rhan fwyaf o gyflogeion gael eu cofrestru ar gynllun pensiwn gweithle gan eu cyflogwr. Bydd y gyfrifiannell hon yn dangos faint fydd yn cael ei dalu i mewn i'ch pensiwn gennych chi a'ch cyflogwr. Bydd hefyd yn dangos sut y gallai'r cyfraniadau yma gynyddu gydag amser.

1. Eich manylion

Rydych yn rhy ifanc i ymuno â phensiwn gweithle. Pan gyrhaeddwch 16 oed gallwch ofyn i’ch cyflogwr eich cofrestru. Os felly, bydd eich cyflogwr yn gwneud cyfraniadau.

Ni fydd eich cyflogwr yn eich cofrestru yn awtomatig am bensiwn, ond gallwch ddewis ymuno.

Nid ydych yn gymwys i ymuno â phensiwn gweithle gan eich bod yn hŷn na’r uchafswm oed.

Ni fydd eich cyflogwr yn eich cofrestru yn awtomatig am gynllun pensiwn gweithle, ond gallwch ddewis ymuno. Os felly, ni fydd yn ofynnol i'ch cyflogwr wneud cyfraniadau.

Ni fydd eich cyflogwr yn eich cofrestru yn awtomatig am gynllun pensiwn gweithle, ond gallwch ddewis ymuno. Os felly, bydd eich cyflogwr yn gwneud cyfraniadau.

Dewiswch sut mae eich cyflogwr yn cyfrannu

Gall eich cyflogwr ddewis os yw am wneud cyfraniadau ar ran o'ch cyflog (a elwir yn enillion cymhwyso ) neu ar eich cyflog llawn. I gael gwybod pa un, bydd angen i chi wirio gyda’ch cyflogwr.

Ar eich lefel enillion, bydd rhaid i chi wneud cyfraniadau yn seiliedig ar eich cyflog llawn.

Gwe-sgwrs * Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Gwe-sgwrs ar gael o 8am i 8pm. *

Open:

  • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 8pm
  • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
All-lein

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555 *

Open:

  • Llun i Wener, 8am i 8pm
  • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
  • Bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn rhedeg gwasanaeth â llai o oriau na’r arfer dros wyliau’r Nadolig a’r flwyddyn newydd. I weld ein horiau agor, ewch i’n tudalen cysylltu â ni.

*Mae galwadau am ddim