Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cyfrifiannell cyfraniadau pensiwn gweithle

Mae’n gyfraith erbyn hyn y dylai’r rhan fwyaf o gyflogeion gael eu cofrestru ar gynllun pensiwn gweithle gan eu cyflogwr. Bydd y gyfrifiannell hon yn dangos faint fydd yn cael ei dalu i mewn i'ch pensiwn gennych chi a'ch cyflogwr. Bydd hefyd yn dangos sut y gallai'r cyfraniadau yma gynyddu gydag amser.

1. Eich manylion

Rydych yn rhy ifanc i ymuno â phensiwn gweithle. Pan gyrhaeddwch 16 oed gallwch ofyn i’ch cyflogwr eich cofrestru. Os felly, bydd eich cyflogwr yn gwneud cyfraniadau.

Ni fydd eich cyflogwr yn eich cofrestru yn awtomatig am bensiwn, ond gallwch ddewis ymuno.

Nid ydych yn gymwys i ymuno â phensiwn gweithle gan eich bod yn hŷn na’r uchafswm oed.

Ni fydd eich cyflogwr yn eich cofrestru yn awtomatig am gynllun pensiwn gweithle, ond gallwch ddewis ymuno. Os felly, ni fydd yn ofynnol i'ch cyflogwr wneud cyfraniadau.

Ni fydd eich cyflogwr yn eich cofrestru yn awtomatig am gynllun pensiwn gweithle, ond gallwch ddewis ymuno. Os felly, bydd eich cyflogwr yn gwneud cyfraniadau.

Sylwer: Mae eich enillion yn agos iawn at y trothwy lle nad oes raid i’ch cyflogwr gyfrannu at eich pensiwn os dewiswch gofrestru. Dylech wirio i gadarnhau a fydd eich cyflogwr yn cyfrannu neu beidio oherwydd mae’r trothwy hwn yn amrywio yn ddibynnol ar a ydych yn cael eich talu’n fisol, wythnosol neu bob 4 wythnos. Darllenwch fwy am y trothwyon cyflog ar gyfer pensiynau gweithle.

Sylwer: Mae eich enillion yn agos iawn at y trothwy cyflog cofrestru awtomatig. Dylech wirio gyda’ch cyflogwr i gadarnhau a ydych yn gymwys neu beidio i gael eich cofrestru’n awtomatig gan fod y trothwyon yn amrywio yn ddibynnol ar a ydych yn cael eich talu’n fisol, wythnosol neu bob 4 wythnos. Darllenwch fwy am y trothwyon cyflog ar gyfer pensiynau gweithle.

Dewiswch sut mae eich cyflogwr yn cyfrannu

Gall eich cyflogwr ddewis os yw am wneud cyfraniadau ar ran o'ch cyflog (a elwir yn enillion cymhwyso ) neu ar eich cyflog llawn. I gael gwybod pa un, bydd angen i chi wirio gyda’ch cyflogwr.

Ar eich lefel enillion, bydd rhaid i chi wneud cyfraniadau yn seiliedig ar eich cyflog llawn.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Gwe-sgwrs ar gael o 9am i 1pm. *

Open:

  • Monday to Friday, 8am to 8pm
  • Saturday, 9am to 1pm.
  • Sunday and Bank Holidays, closed
All-lein

Call Us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777 *

Open:

  • Monday to Friday, 8am to 8pm
  • Saturday, 9am to 1pm
  • Sunday and Bank Holidays, closed.

*Calls are free