Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cyfrifiannell cyfraniadau pensiwn gweithle

Mae’n gyfraith erbyn hyn y dylai’r rhan fwyaf o gyflogeion gael eu cofrestru ar gynllun pensiwn gweithle gan eu cyflogwr. Bydd y gyfrifiannell hon yn dangos faint fydd yn cael ei dalu i mewn i'ch pensiwn gennych chi a'ch cyflogwr.

1. Eich manylion

Rydych yn rhy ifanc i ymuno â phensiwn gweithle. Pan gyrhaeddwch 16 oed gallwch ofyn i’ch cyflogwr eich cofrestru. Os felly, bydd eich cyflogwr yn gwneud cyfraniadau.

Ni fydd eich cyflogwr yn eich cofrestru yn awtomatig am bensiwn, ond gallwch ddewis ymuno.

Nid ydych yn gymwys i ymuno â phensiwn gweithle gan eich bod yn hŷn na’r uchafswm oed.

Ni fydd eich cyflogwr yn eich cofrestru yn awtomatig am gynllun pensiwn gweithle, ond gallwch ddewis ymuno. Os felly, ni fydd yn ofynnol i'ch cyflogwr wneud cyfraniadau.

Ni fydd eich cyflogwr yn eich cofrestru yn awtomatig am gynllun pensiwn gweithle, ond gallwch ddewis ymuno. Os felly, bydd eich cyflogwr yn gwneud cyfraniadau.

Sylwer: Mae eich enillion yn agos iawn at y trothwy lle nad oes raid i’ch cyflogwr gyfrannu at eich pensiwn os dewiswch gofrestru. Dylech wirio i gadarnhau a fydd eich cyflogwr yn cyfrannu neu beidio oherwydd mae’r trothwy hwn yn amrywio yn ddibynnol ar a ydych yn cael eich talu’n fisol, wythnosol neu bob 4 wythnos. Darllenwch fwy am y trothwyon cyflog ar gyfer pensiynau gweithle.

Sylwer: Mae eich enillion yn agos iawn at y trothwy cyflog cofrestru awtomatig. Dylech wirio gyda’ch cyflogwr i gadarnhau a ydych yn gymwys neu beidio i gael eich cofrestru’n awtomatig gan fod y trothwyon yn amrywio yn ddibynnol ar a ydych yn cael eich talu’n fisol, wythnosol neu bob 4 wythnos. Darllenwch fwy am y trothwyon cyflog ar gyfer pensiynau gweithle.

Dewiswch sut mae eich cyflogwr yn cyfrannu

Gall eich cyflogwr ddewis os yw am wneud cyfraniadau ar ran o'ch cyflog (a elwir yn enillion cymhwyso ) neu ar eich cyflog llawn. I gael gwybod pa un, bydd angen i chi wirio gyda’ch cyflogwr.

Ar eich lefel enillion, bydd rhaid i chi wneud cyfraniadau yn seiliedig ar eich cyflog llawn.

A oes gennych chi gwestiwn am bensiynau? Gofynnwch i'r arbenigwyr ar bensiynau. Dim jargon. Cyngor cyfeillgar syml. Am ddim. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau