Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cyfrifiannell Cynilo

Faint o amser y bydd yn ei gymryd i gyrraedd swm fy nod?

Bydd yn cymryd hyd Mehefin 2042 (19 mlynedd ac 10 mis) i gynilo £10000 ar £25yr/y mis

Gallech gyrraedd eich nod dros 5 mlynedd yn gynt Trwy gynyddu eich swm cynilo i £39 (cynnydd o £14 y mis)

Mae’r offeryn hwn yn rhoi arwydd ichi o faint o amser y bydd yn ei gymryd i gyrraedd eich nod, neu faint fydd angen ichi gynilo’n rheolaidd i gael eich cynilion erbyn dyddiad penodol. Mae’r canlyniadau’n amcangyfrif a dylid eu defnyddio fel hynny’n unig.

Camau nesaf

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau