Cyfrifiannell pensiwn: Amdanoch chi

  1. Amdanoch chi
  2. Eich incwm
  3. Cyfraniadau pensiwn
  4. Cyfandaliad ac incwm arall
  5. Eich canlyniadau
*Mae angen yr holl wybodaeth
Eich dyddiad geni Gofynnol*
Eich rhyw Gofynnol*
b/mlynedd

Pam fod arnom angen eich dyddiad geni a'ch rhyw?

I gyfrifo eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth.