Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cyfrifiannell tâl diswyddo

Defnyddiwch y gyfrifiannell tâl a chynllunydd diswyddo i gymryd rheolaeth o’ch sefyllfa – pa un ai’ch bod wedi cael eich diswyddo’n ddiweddar neu os credwch fod hynny’n debygol yn y dyfodol agos.

I'w gwblhau mewn 10+ o funudau

Beth fyddwch chi'n ei gael

Crynodeb personol o'ch hawliau cyfreithiol a chyngor pwrpasol ar sut i reoli'ch arian wrth ddelio â cholli swydd.

Page collage

Bydd y cynllun gweithredu'n rhoi

 • Cyngor penodol i chi yn seiliedig ar eich sefyllfa bresennol
 • Crynodeb o'ch hawliau cyfreithiol sy'n hawdd i'w deall
 • Canllaw cam wrth gam syml ar gyfer deall eich sefyllfa ariannol

Camau er mwyn medru delio â cholli swydd

 • Deall eich hawliau
 • Cyfrifo'r hyn sy'n ddyledus i chi
 • Cyfrifo am ba hyd fydd eich arian yn para
 • Gwirio i weld a ydych wedi'ch yswirio
 • Gweld pa fudd-daliadau allech chi eu hawlio
I'w gwblhau mewn 10+ o funudau

Gwe-sgwrs *Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Ddim ar gael

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau