Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r ddewislen Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Deall a chymharu eich opsiynau llwybr buddsoddi (ar gyfer tynnu pensiwn i lawr)

Bydd y teclyn hwn yn eich helpu i archwilio'ch opsiynau llwybr buddsoddi. Rhaid i'ch darparwr pensiwn eich hysbysu am yr opsiynau buddsoddi hyn os ydych am gael mynediad i'ch pensiwn trwy dynnu pensiwn i lawr heb ofyn am gyngor ariannol. Tynnu pensiwn i lawr yw pan allwch chi gymryd eich cyfandaliad di-dreth a dechrau cymryd incwm hyblyg nawr neu'n hwyrach.

Efallai y bydd opsiynau llwybr buddsoddi yn addas i chi, os ydych:

Sut all y teclyn hwn fy helpu?

Defnyddiwch yr teclyn hwn i:

 • chwilio o gwmpas am gynhyrchion tynnu i lawr sy'n cynnig opsiynau llwybr buddsoddi parod
 • cymharu faint maen nhw'n ei gostio mewn taliadau blynyddol
 • cymharu sut y bydd y darparwyr pensiwn yn buddsoddi'ch arian gan y bydd hyn yn amrywio

I gael y gorau o'r teclyn, byddwn yn gofyn i chi ddarparu'r manylion canlynol:

 • dyddiad geni
 • gwerth pot pensiwn

Beth alla i ei ddisgwyl o'r teclyn hwn?

Gwyliwch y fideo fer hon (75 eiliad) am lwybrau buddsoddi, gan ddefnyddio'r teclyn a beth i'w wneud os ydych chi'n ansicr ynghylch eich opsiynau incwm pensiwn. (Lawrlwythwch y Trawsgrifiad fideo) link opens a Word DOC in a new window

Cwestiynau cyffredin:

Beth os bydd angen mwy o help arnaf ynghylch fy opsiynau incwm pensiwn?

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am eich opsiynau ar gyfer tynnu arian o'ch pensiwn ar wefan Pension Wise (Yn agor mewn ffenestr newydd) neu gallwch drefnu apwyntiad (Yn agor mewn ffenestr newydd) i gael arweiniad diduedd am ddim ar eich opsiynau gan arbenigwr pensiwn dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Faint o incwm gallaf gymryd o fy mhot tynnu pensiwn i lawr?

Gyda phensiwn gallwch dynnu i lawr, chi sy’n penderfynu pryd i ddechrau cymryd arian a faint o incwm i’w gymryd. Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell tynnu pensiwn i lawr (Yn agor mewn ffenestr newydd) i'ch helpu i amcangyfrif pa mor hir gallai eich pot pensiwn para yn dibynnu ar y lefel o incwm rydych am ei gymryd.

Faint o gyfandaliad di-dreth y gallaf ei gymryd?

Fel rheol, gallwch ddewis cymryd hyd at 25% (chwarter) o'ch pot pensiwn fel cyfandaliad di-dreth. Efallai y bydd rhai pensiynau hyn yn gadael ichi gymryd mwy na 25% felly mae'n werth gwirio gyda'ch darparwr pensiwn.

Darganfyddwch fwy am eich hawl cyfandaliad di-dreth. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

A oes angen cynghorydd ariannol arnaf i'm helpu i benderfynu?

Os ydych chi'n ansicr ynghylch pa opsiwn incwm ymddeol sydd orau i chi, faint o incwm i'w gymryd neu sut i fuddsoddi'ch arian ar ôl i chi dynnu'ch cyfandaliad di-dreth yn ôl, yna gallai cael cyngor ariannol fod yn opsiwn da i chi.

Darganfyddwch fwy am ddefnyddio cynghorydd ariannol. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Beth os bydd fy amgylchiadau neu fy nghynlluniau'n newid yn y 5 mlynedd nesaf?

Gallwch newid eich incwm a'ch buddsoddiadau - gan gynnwys newid llwybrau buddsoddi - ar unrhyw adeg. Gallwch hefyd newid darparwyr cynnyrch neu ddewis opsiwn incwm ymddeol gwahanol fel incwm gwarantedig ar unrhyw adeg.

I gael atgoffa o'r hyn y dylech ei ystyried gweler ein tudalen tynnu pensiwn i lawr. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Ein haddewid i chi

 • Rydym wedi cael ein sefydlu gan y llywodraeth, felly mae ein tablau a'n canlyniadau yn ddiduedd
 • Nid ydym yn derbyn unrhyw gymhelliant na chomisiwn
 • Ni fyddwn yn cysylltu â chi nac yn rhannu eich manylion

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

Deall a chymharu eich opsiynau llwybr buddsoddi - WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni??

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau