Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Gwiriad Iechyd Arian – Offeryn gwiriad iechyd ariannol ar-lein am ddim

Promo start

Yn ansicr o'ch sefyllfa ariannol? Cymerwch ein Gwiriad Iechyd Ariannol rhad ac am ddim – cewch ddarganfod pa elfennau i ganolbwyntio arnynt a dulliau ymarferol i wella'ch sefyllfa.

Rhowch gychwyn ar eich Gwiriad Iechyd Ariannol rhad ac am ddim heddiw!

Dechrau arni

Pam ddylech chi gymryd y Gwiriad Iechyd Ariannol?

 • Ceisiwch ddarlun clir o'ch sefyllfa ariannol
 • Cymerwch gyngor diduedd rhad ac am ddim – o feithrin eich cynilion i ad-dalu dyledion
 • Newidiwch y modd yr ydych yn meddwl am eich arian heddiw

Y manteision i chi

 • Cynlluniau Cynghori gyda thasgau hawdd wedi eu teilwra y gallwch eu cychwyn yn awr
 • Awgrymiadau cam wrth gam i roi cymorth i chi ar hyd y daith

Rhestr gweithgareddau

 • Dros 500 mil o Wiriadau Iechyd Ariannol hyd yma
 • Dros 3 miliwn o gynlluniau cynghori wedi eu cyflwyno

Dyled a benthyca

Cymryd rheolaeth dros ddyled, cael cyngor am ddim ar ddyledion, a sut i fenthyca'n fforddadwy

Cyllidebu a rheoli arian

Cyngor ar redeg cyfrif banc, cynllunio'ch arian, a thorri ar gostau

Cynilo a buddsoddi

Sut i gynilo arian, mathau o gyfrifon cynilo a rhoi cychwyn arni gyda buddsoddi

Pensiynau ac ymddeoliad

Yn cynnwys cyngor ar ymddeol, mathau o bensiwn ac incwm ymddeol, a gwybodaeth ar gofrestru awtomatig

Gwaith a diweithdra

Cyngor ar ddeall eich hawliau cyflogaeth, pa fudd-daliadau mewn gwaith allech chi eu hawlio efallai a sut i ymdopi â diweithdra

Budd-daliadau

Edrychwch pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt a dysgu am Gredyd Cynhwysol

Genedigaethau, marwolaethau a theulu

Cael babi, gwneud ewyllys, ac ymdrin ag ysgaru a gwahanu

Yswiriant

Cymorth a chyngor ynghylch gwarchod eich teulu a chael yr yswiriant cartref a char cywir

Cartrefi a morgeisi

Popeth y mae angen i chi ei wybod am brynu cartref a dewis y morgais cywir

Gofal ac anabledd

Dewis y gwasanaethau gofal cywir, cymorth i ofalwyr a thalu am gost gofal

Ceir a theithio

Cymorth i brynu, rhedeg a gwerthu car, prynu arian tramor, ac anfon arian dramor

Eich blog Cyngor Ariannol

Awgrymiadau, newyddion a safbwyntiau ar bopeth sydd ynghlwm ag arian, o forgeisi a chynilion i gyllido a budd-daliadau.

Gwe-sgwrs * Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 8pm
 • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Ddim ar gael

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555 *

Open:

 • Llun i Wener, 8am i 8pm
 • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

*Mae galwadau am ddim