Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Gwiriad Iechyd Arian – Offeryn gwiriad iechyd ariannol ar-lein am ddim

Promo start

Yn ansicr o'ch sefyllfa ariannol? Cymerwch ein Gwiriad Iechyd Ariannol rhad ac am ddim – cewch ddarganfod pa elfennau i ganolbwyntio arnynt a dulliau ymarferol i wella'ch sefyllfa.

Rhowch gychwyn ar eich Gwiriad Iechyd Ariannol rhad ac am ddim heddiw!

Dechrau arni

Pam ddylech chi gymryd y Gwiriad Iechyd Ariannol?

 • Ceisiwch ddarlun clir o'ch sefyllfa ariannol
 • Cymerwch gyngor diduedd rhad ac am ddim – o feithrin eich cynilion i ad-dalu dyledion
 • Newidiwch y modd yr ydych yn meddwl am eich arian heddiw

Y manteision i chi

 • Cynlluniau Cynghori gyda thasgau hawdd wedi eu teilwra y gallwch eu cychwyn yn awr
 • Awgrymiadau cam wrth gam i roi cymorth i chi ar hyd y daith

Rhestr gweithgareddau

 • Dros 500 mil o Wiriadau Iechyd Ariannol hyd yma
 • Dros 3.5 miliwn o gynlluniau cynghori wedi eu cyflwyno

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau