Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cymaint o bethau i’w gwneud a dyddiadau i’w cofio...

Mae’r llinell amser Arian Babi hwn yn rhestru’r holl ddyddiadau cysylltiedig ag arian sy’n berthnasol i’ch beichiogrwydd a baban newydd.

Mae’n cwmpasu popeth o drefnu eich absenoldeb mamolaeth i fynd i siopa am bethau i’r baban a hawlio Budd-dal Plentyn.

Beth yw eich dyddiad genedigaeth disgwyliedig?

Dewiswch ddyddiad genedigaeth disgwyliedig eich baban o’r gwymplen i gael llinell amser lawn bersonol i chi ar gyfer eich beichiogrwydd a thu hwnt.

Ddim yn gwybod beth yw eich dyddiad disgwyliedig? Cliciwch ar ‘Mynd’ a byddwch yn cael llinell amser yn dechrau heddiw.

Dyled a benthyca

Cymryd rheolaeth dros ddyled, cael cyngor am ddim ar ddyledion, a sut i fenthyca'n fforddadwy

Cyllidebu a rheoli arian

Cyngor ar redeg cyfrif banc, cynllunio'ch arian, a thorri ar gostau

Cynilo a buddsoddi

Sut i gynilo arian, mathau o gyfrifon cynilo a rhoi cychwyn arni gyda buddsoddi

Pensiynau ac ymddeoliad

Yn cynnwys cyngor ar ymddeol, mathau o bensiwn ac incwm ymddeol, a gwybodaeth ar gofrestru awtomatig

Gwaith a diweithdra

Cyngor ar ddeall eich hawliau cyflogaeth, pa fudd-daliadau mewn gwaith allech chi eu hawlio efallai a sut i ymdopi â diweithdra

Budd-daliadau

Edrychwch pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt a dysgu am Gredyd Cynhwysol

Genedigaethau, marwolaethau a theulu

Cael babi, gwneud ewyllys, ac ymdrin ag ysgaru a gwahanu

Yswiriant

Cymorth a chyngor ynghylch gwarchod eich teulu a chael yr yswiriant cartref a char cywir

Cartrefi a morgeisi

Popeth y mae angen i chi ei wybod am brynu cartref a dewis y morgais cywir

Gofal ac anabledd

Dewis y gwasanaethau gofal cywir, cymorth i ofalwyr a thalu am gost gofal

Ceir a theithio

Cymorth i brynu, rhedeg a gwerthu car, prynu arian tramor, ac anfon arian dramor

Eich blog Cyngor Ariannol

Awgrymiadau, newyddion a safbwyntiau ar bopeth sydd ynghlwm ag arian, o forgeisi a chynilion i gyllido a budd-daliadau.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

  • Monday to Friday, 8am to 8pm
  • Saturday, 9am to 1pm.
  • Sunday and Bank Holidays, closed
Ddim ar gael

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777 *

Open:

  • Monday to Friday, 8am to 8pm
  • Saturday, 9am to 1pm
  • Sunday and Bank Holidays, closed.

*Calls are free