Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais

Costau misol y cartref

Defnyddiwch yr adran hon i gael syniad sylfaenol o sut mae’ch cyllideb fisol yn cael ei chyfrifo, a pa mor fforddiadwy fydd eich taliadau morgais misol.

Os nad oes gennych unrhyw gostau yn yr adrannau hyn nawr, ystyriwch faint fydd hyn yn debygol o fod yn eich cartref newydd.

Os ydych chi’n gwneud cais gyda rhywun arall, ychwanegwch eu costau misol i’ch rhai chi ac yna’u rhoi yn y meysydd isod.

Amcangyfrif o gostau misol ymroddedig

£ y mis
£ y mis

Amcangyfrif o gostau sefydlog misol

£ y mis
£ y mis
£ y mis
£ y mis

Amcangyfrif o gostau byw misol

Ni ddylai’ch costau ffordd o fyw newid pan gewch forgais, ond bydd benthycwyr eisiau cyflawni 'prawf straen' i weld a allwch chi fforddio’ch taliadau os bydd cyfraddau llog yn codi neu os bydd eich amgylchiadau’n newid.

£ y mis
£ y mis
£ y mis

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau