Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cyfrifiannell treth stamp

Cyfrifwch y dreth stamp ar eich eiddo preswyl prynu yng Lloegr neu Ogledd Iwerddon

Hyd at 1 Ebrill 2021, ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Tir Treth Stamp (SDLT) ar brynu'ch prif eiddo sy'n costio hyd at £500,000. Os yw dyddiad cwblhau eich pryniant tŷ ar neu ar ôl y dyddiad hwn, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r gyfrifiannell hon i gyfrifo unrhyw atebolrwydd i dreth stamp ar eich pryniant eiddo.

Rydych yn talu treth wahanol os yw'ch eiddo neu'ch tir yn yr Alban neu Gymru. Bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n prynu eiddo preswyl ychwanegol gwerth £40,000 neu fwy dalu cyfradd ychwanegol o dreth stamp hyd yn oed os yw'r eiddo rydych eisoes yn berchen arno dramor. Chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod ffurflen SDLT yn cael ei hanfon at CThEM ac yn talu unrhyw dreth sy'n ddyledus cyn pen 14 diwrnod o ddyddiad y trafodiad (y dyddiad cwblhau fel arfer).

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Prynu yn yr Alban neu Cymru?

Yng Nghymru a'r Alban, yr hyn sy'n cyfateb i Dreth Dir y Dreth Stamp (SDLT) a delir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, yw'r Dreth Trafodion Tir yng Nghymru (LTT) a'r Dreth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) yn yr Alban.

Cyfrifiannell treth stamp - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y dreth stamp i'w thalu yw
Treth Stamp ar eich eiddo ychwanegol Y dreth stamp i'w thalu yw
£0.00 {{ stampDuty.cost() | customCurrency:"£" }}

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.00%

Y gyfradd dreth effeithiol yw {{ stampDuty.percentageTax() | number: 2 }}%

Nid ydych yn gymwys i gael gostyngiad ar Dreth Stamp oherwydd mae gwerth yr eiddo yn fwy na £500,000.

Sut y cyfrifir hyn? Cliciwch i ehangu

Telir y Dreth Stamp ar wahanol gyfraddau, yn dibynnu ar y pris prynu. Er enghraifft, ni fyddai rhywun sy'n destun i Dreth Stamp sy'n prynu eiddo am £550,000 yn talu unrhyw dreth ar werth yr eiddo hyd at £500,000 a 5% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £500,001 a £550,000. Yn yr achos hwn, cyfanswm yr atebolrwydd am y Dreth Stamp fyddai £2,500 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 0.45%. Mae hwn yn arbediad o £15,000 yn seiliedig ar y cyfraddau Treth Stamp a oedd ar waith cyn 8fed Gorffennaf 2020.

Bydda'r sawl sy'n destun i'r cyfraddau ychwanegol o gyfraddau treth stamp yn talu 3% yn ychwanegol ar ben y band cyfradd safonol perthnasol. Yn yr enghraifft hon, byddai hynny'n cynrychioli £16,500 yn ychwanegol, sy'n golygu mai cyfanswm y dreth stamp fyddai £19,000 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 3.45%.

Pris prynu'r eiddo Cyfradd Treth Stamp Cyfradd Eiddo Ychwanegol*
£0 - £500,000 0% 3%
£500,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1,500,000 10% 13%
Dros £1.5 miliwn 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun y cyfraddau SDLT ychwanegol

Mae prynwyr tro cyntaf yn gymwys i gael gostyngiad Treth Stamp ar y £300,000 cyntaf ar eiddo sy'n werth hyd at £500,000.

Er enghraifft, os ydych chi'n prynu eich eiddo cyntaf am £350,000 byddech yn talu:

 • dim Treth Stamp ar werth yr eiddo hyd at £300,000
 • 5% o dreth ar y gwerth rhwng £300,001 a £350,000.

Yn yr achos hwn, byddai cyfanswm y Dreth Stamp yn £2,500, gan roi cyfradd effeithiol o 0.7%.

Ar gyfer eiddo wedi eu prisio dros £500,000, nid oes gostyngiad ar gael a byddech yn talu Treth Stamp ar y pris prynu llawn.

Pris prynu'r eiddo Cyfradd Treth Stamp
£0 - £500,000 0 %
£500,001 - £500,001 5 %
£500,001+ Codir cyfraddau safonol (gweler isod)

Os ydych chi'n prynu eich cartref nesaf neu'n prynu eiddo wedi ei brisio dros £500,000, byddech yn talu:

 • dim treth ar werth yr eiddo hyd at £125,000
 • 2% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £125,001 a £250,000
 • 5% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £550,000.

Yn yr achos hwn, byddai cyfanswm y Dreth Stamp yn £17,500, gan roi cyfradd treth effeithiol o 3.2%.

Mae'r cyfraddau hyn yn gymwys i Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar hyn o bryd.

Pris prynu'r eiddo Cyfradd Treth Stamp Cyfradd Eiddo Ychwanegol*
£0 - £500,000 0% 3%
£500,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1,500,000 10% 13%
Dros £1.5 miliwn 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun y cyfraddau SDLT ychwanegol

Telir y Dreth Stamp ar wahanol gyfraddau, yn dibynnu ar y pris prynu. Er enghraifft, ni fyddai rhywun sy'n destun i Dreth Stamp sy'n prynu eiddo am £550,000 yn talu unrhyw dreth ar werth yr eiddo hyd at £500,000 a 5% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £500,001 a £550,000. Yn yr achos hwn, cyfanswm yr atebolrwydd am y Dreth Stamp fyddai £2,500 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 0.45%. Mae hwn yn arbediad o £15,000 yn seiliedig ar y cyfraddau Treth Stamp a oedd ar waith cyn 8fed Gorffennaf 2020.

Bydda'r sawl sy'n destun i'r cyfraddau ychwanegol o gyfraddau treth stamp yn talu 3% yn ychwanegol ar ben y band cyfradd safonol perthnasol. Yn yr enghraifft hon, byddai hynny'n cynrychioli £16,500 yn ychwanegol, sy'n golygu mai cyfanswm y dreth stamp fyddai £19,000 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 3.45%.

Pris prynu'r eiddo Cyfradd Treth Stamp Cyfradd Eiddo Ychwanegol*
£0 - £500,000 0% 3%
£500,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1,500,000 10% 13%
Dros £1.5 miliwn 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun y cyfraddau SDLT ychwanegol

A wyddech chi?

Rhaid i chi dalu Treth Stamp cyn pen 14 diwrnod ar ol prynu eiddo. Os ydych yn defnyddio cyfreithiwr i gwblhau'r trawsgludo, bydd fel arfer yn trefnu'r taliad ar eich rhan

Treth Stamp - Popeth sydd angen i chi wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau