Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo

Cyfrifiannell treth stamp

Cyfrifwch y dreth stamp ar eich eiddo preswyl prynu yng Lloegr neu Ogledd Iwerddon

Os prynwch eiddo dros drothwy presennol y SDLT o £125,000, yna mae'n rhaid i chi dalu Treth Tir y Doll Stamp (SDLT). Os yw'ch eiddo neu'ch tir yng Alban neu'r Nghymru rydych yn talu treth wahanol. Ceir rheolau gwahanol os ydych chi neu'r unigolyn sy'n prynu ar y cyd â chi yn brynwyr tro cyntaf, sy'n prynu eich cartref cyntaf ac os yw'r pris prynu yn llai na £500,000. Bydd unrhyw un sy'n prynu eiddo preswyl ychwanegol sy'n werth £40,000 neu ragor yn gorfod prynu treth stamp ychwanegol hyd yn oed os yw'r eiddo sy'n berchen i chi eisoes wedi ei leoli dramor. Rhaid i chi anfon ffurflen SDLT i HMRC a thalu'r dreth cyn pen 14 diwrnod.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Prynu yn yr Alban neu Cymru?

Yng Nghymru a'r Alban, yr hyn sy'n cyfateb i Dreth Dir y Dreth Stamp (SDLT) a delir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, yw'r Dreth Trafodion Tir yng Nghymru (LTT) a'r Dreth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) yn yr Alban.

Cyfrifiannell treth stamp - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y dreth stamp i'w thalu yw
Treth Stamp ar eich eiddo ychwanegol Y dreth stamp i'w thalu yw
£0.00 {{ stampDuty.cost() | customCurrency:"£" }}

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.00%

Y gyfradd dreth effeithiol yw {{ stampDuty.percentageTax() | number: 2 }} %

Nid ydych yn gymwys i gael gostyngiad ar Dreth Stamp oherwydd mae gwerth yr eiddo yn fwy na £500,000.

Sut y cyfrifir hyn? Cliciwch i ehangu

Telir Treth Stamp ar wahanol gyfraddau yn ddibynnol ar y pris prynu. Er enghraifft, byddai rhywun sy’n gorfod talu Treth Stamp ar eiddo am £245,000 yn talu dim treth o gwbl ar werth yr eiddo hyd at £125,000 a 2% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £125,001 a £245,000. Yn yr achos hwn, £2,400 fyddai’r swm gofynnol o Dreth Stamp gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1%.

Bydd y rhai sy'n destun cyfraddau ychwanegol o dreth stamp yn talu 3% yn ychwanegol ar ben y band cyfradd safonol perthnasol. Yn yr enghraifft hon byddai hynny’n golygu £7,350 yn ychwanegol, ac felly byddai cyfanswm y dreth stamp yn £9,750, gan roi cyfradd dreth wirioneddol o 4%.

Pris Prynu Cyfradd treth stamp Cyfradd Eiddo Ychwanegol*
£0 - £125,000 0% 3%
£125,001 - £250,000 2% 5%
£250,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1,500,000 10% 13%
Over £1.5 million 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun y cyfraddau SDLT ychwanegol

Mae prynwyr tro cyntaf yn gymwys i gael gostyngiad Treth Stamp ar y £300,000 cyntaf ar eiddo sy'n werth hyd at £500,000.

Er enghraifft, os ydych chi'n prynu eich eiddo cyntaf am £350,000 byddech yn talu:

 • dim Treth Stamp ar werth yr eiddo hyd at £300,000
 • 5% o dreth ar y gwerth rhwng £300,001 a £350,000.

Yn yr achos hwn, byddai cyfanswm y Dreth Stamp yn £2,500, gan roi cyfradd effeithiol o 0.7%.

Ar gyfer eiddo wedi eu prisio dros £500,000, nid oes gostyngiad ar gael a byddech yn talu Treth Stamp ar y pris prynu llawn.

Pris Prynu Cyfradd treth stamp
£0 - £300,000 0 %
£300,001 - £500,000 5 %
£500,000+ Codir cyfraddau safonol (gweler isod)

Os ydych chi'n prynu eich cartref nesaf neu'n prynu eiddo wedi ei brisio dros £500,000, byddech yn talu:

 • dim treth ar werth yr eiddo hyd at £125,000
 • 2% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £125,001 a £250,000
 • 5% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £550,000.

Yn yr achos hwn, byddai cyfanswm y Dreth Stamp yn £17,500, gan roi cyfradd treth effeithiol o 3.2%.

Mae'r cyfraddau hyn yn gymwys i Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar hyn o bryd.

Pris Prynu Cyfradd treth stamp Cyfradd Eiddo Ychwanegol*
£0 - £125,000 0% 3%
£125,001 - £250,000 2% 5%
£250,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1,500,000 10% 13%
Over £1.5 million 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun y cyfraddau SDLT ychwanegol

Telir Treth Stamp ar wahanol gyfraddau yn ddibynnol ar y pris prynu. Er enghraifft, byddai rhywun sy’n gorfod talu Treth Stamp ar eiddo am £245,000 yn talu dim treth o gwbl ar werth yr eiddo hyd at £125,000 a 2% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £125,001 a £245,000. Yn yr achos hwn, £2,400 fyddai’r swm gofynnol o Dreth Stamp gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1%.

Bydd y rhai sy'n destun cyfraddau ychwanegol o dreth stamp yn talu 3% yn ychwanegol ar ben y band cyfradd safonol perthnasol. Yn yr enghraifft hon byddai hynny’n golygu £7,350 yn ychwanegol, ac felly byddai cyfanswm y dreth stamp yn £9,750, gan roi cyfradd dreth wirioneddol o 4%.

Pris Prynu Cyfradd treth stamp Cyfradd Eiddo Ychwanegol*
£0 - £125,000 0% 3%
£125,001 - £250,000 2% 5%
£250,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1,500,000 10% 13%
Over £1.5 million 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun y cyfraddau SDLT ychwanegol

A wyddech chi?

Rhaid i chi dalu Treth Stamp cyn pen 14 diwrnod ar ol prynu eiddo. Os ydych yn defnyddio cyfreithiwr i gwblhau'r trawsgludo, bydd fel arfer yn trefnu'r taliad ar eich rhan

Treth Stamp - Popeth sydd angen i chi wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm, Dydd Sadwrn ar gau
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau