Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd
Sylwer:

Yn dilyn cyhoeddiad y Gyllideb ar 22 Tachwedd Os ydych yn brynwr tro cyntaf:

 • Ni fyddwch yn talu Treth Stamp mwyach ar y £300,000 cyntaf wrth brynu eiddo sy’n werth hyd at £500,000.
 • Rhwng £300,000 a £500,000 bydd y gyfradd safonol o 5% yn berthnasol.
 • Os yw pris prynu’ch eiddo dros £500,000 ni fydd yr eithriad hwn yn berthnasol a byddwch yn talu’r cyfraddau safonol o’r Dreth Stamp.

Mae’r newid hwn yn berthnasol i brynwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Byddwn yn diweddaru’r offeryn i adlewyrchu’r polisi newydd ar y Dreth Stamp dros y dyddiau nesaf.

Cyfrifiannell treth stamp

Cyfrifwch y dreth stamp ar eich eiddo preswyl prynu yng Lloegr neu Ogledd Iwerddon

Mae Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT) yn dreth ar eiddo a brynir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Bydd angen i chi ei thalu pan fyddwch yn prynu eiddo preswyl sy'n costio mwy na £125,000. Defnyddiwch y gyfrifiannell hon i gyfrifo faint o Dreth Stamp fydd angen i chi dalu ar eich cartref newydd. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i gyfrifo faint fyddwch chi'n ei dalu ar eiddo atodol sy'n costio mwy na £40,000, fel prynu i osod neu ail gartref, sy'n denu tâl ychwanegol o 3%.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Prynu yn yr Alban neu Cymru?

Os ydych chi'n prynu yn unrhyw un o'r gwledydd hyn, yna defnyddiwch y gyfrifiannell briodol i gyfrifo faint fyddwch chi'n ei dalu

Cyfrifiannell treth stamp - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y dreth stamp i'w thalu yw
Treth Stamp ar eich eiddo ychwanegol Y dreth stamp i'w thalu yw
£0.00 {{ stampDuty.cost() | customCurrency:"£" }}

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.00%

Y gyfradd dreth effeithiol yw {{ stampDuty.percentageTax() | number: 2 }} %

Nid ydych yn gymwys i gael gostyngiad ar Dreth Stamp oherwydd mae gwerth yr eiddo yn fwy na £500,000.

Sut y cyfrifir hyn? Cliciwch i ehangu

Telir Treth Stamp ar wahanol gyfraddau yn ddibynnol ar y pris prynu. Er enghraifft, byddai rhywun sy’n prynu eiddo am £245,000 yn talu dim treth o gwbl ar werth yr eiddo hyd at £125,000 a 2% ar werth yr eiddo rhwng £125,001 a £245,000. Yn yr achos hwn, £2,400 fyddai’r swm gofynnol o Dreth Stamp gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1%.

Bydd unrhyw un sy'n prynu ail gartref, gan gynnwys eiddo prynu i osod, yn talu 3% ar ben y band cyfradd safonol perthnasol. Yn yr enghraifft hon byddai hynny'n golygu £7,350 yn ychwanegol, ac felly byddai cyfanswm y dreth stamp yn £9,750, gan roi cyfradd dreth effeithiol o 4%.

Pris Prynu Cyfradd treth stamp Cyfradd Prynu i Werthu neu Gartref Ychwanegol *
£0 - £125,000 0% 3%
£125,001 - £250,000 2% 5%
£250,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1,500,000 10% 13%
Over £1.5 million 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun SDLT ail gartref

Mae prynwyr tro cyntaf yn gymwys i gael gostyngiad Treth Stamp ar y £300,000 cyntaf ar eiddo sy'n werth hyd at £500,000.

Er enghraifft, os ydych chi'n prynu eich eiddo cyntaf am £350,000 byddech yn talu:

 • dim Treth Stamp ar werth yr eiddo hyd at £300,000
 • 5% o dreth ar y gwerth rhwng £300,001 a £350,000.

Yn yr achos hwn, byddai cyfanswm y Dreth Stamp yn £2,500, gan roi cyfradd effeithiol o 0.7%.

Ar gyfer eiddo wedi eu prisio dros £500,000, nid oes gostyngiad ar gael a byddech yn talu Treth Stamp ar y pris prynu llawn.

Pris Prynu Cyfradd treth stamp
£0 - £300,000 0 %
£300,001 - £500,000 5 %
£500,000+ Codir cyfraddau safonol (gweler isod)

Os ydych chi'n prynu eich cartref nesaf neu'n prynu eiddo wedi ei brisio dros £500,000, byddech yn talu:

 • dim treth ar werth yr eiddo hyd at £125,000
 • 2% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £125,001 a £250,000
 • 5% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £550,000.

Yn yr achos hwn, byddai cyfanswm y Dreth Stamp yn £17,500, gan roi cyfradd treth effeithiol o 3.2%.

Mae'r cyfraddau hyn yn gymwys i Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar hyn o bryd.

Pris Prynu Cyfradd treth stamp Cyfradd Prynu i Werthu neu Gartref Ychwanegol *
£0 - £125,000 0% 3%
£125,001 - £250,000 2% 5%
£250,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1,500,000 10% 13%
Over £1.5 million 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun SDLT ail gartref

Telir Treth Stamp ar wahanol gyfraddau yn ddibynnol ar y pris prynu. Er enghraifft, byddai rhywun sy’n prynu eiddo am £245,000 yn talu dim treth o gwbl ar werth yr eiddo hyd at £125,000 a 2% ar werth yr eiddo rhwng £125,001 a £245,000. Yn yr achos hwn, £2,400 fyddai’r swm gofynnol o Dreth Stamp gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1%.

Bydd unrhyw un sy'n prynu ail gartref, gan gynnwys eiddo prynu i osod, yn talu 3% ar ben y band cyfradd safonol perthnasol. Yn yr enghraifft hon byddai hynny'n golygu £7,350 yn ychwanegol, ac felly byddai cyfanswm y dreth stamp yn £9,750, gan roi cyfradd dreth effeithiol o 4%.

Pris Prynu Cyfradd treth stamp Cyfradd Prynu i Werthu neu Gartref Ychwanegol *
£0 - £125,000 0% 3%
£125,001 - £250,000 2% 5%
£250,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1,500,000 10% 13%
Over £1.5 million 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun SDLT ail gartref

A wyddech chi?

Rhaid i chi dalu Treth Stamp cyn pen 30 diwrnod ar ol prynu eiddo. Os ydych yn defnyddio cyfreithiwr i gwblhau'r trawsgludo, bydd fel arfer yn trefnu'r taliad ar eich rhan

Treth Stamp - Popeth sydd angen i chi wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs *Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Ddim ar gael

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau