Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cyfrifiannell treth stamp

Cyfrifwch y dreth stamp ar eich eiddo preswyl prynu yng Lloegr neu Ogledd Iwerddon

Mae rhaid i chi dalu treth tir treth stamp (SDLT) os byddwch yn prynu eiddo neu dir dros bris penodol yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon. Bydd y gyfrifiannell hon yn eich helpu i gyfrifo faint mae rhaid i chi ei dalu os ydych yn prynu eiddo preswyl.

Os ydych yn prynu eiddo nad yw'n breswylfa neu dir, neu os nad yw unrhyw un o'r prynwyr yn preswylio yn y DU ni all y gyfrifiannell hon helpu. Yn hytrach ewch i www.gov.uk/stamp-duty-land-tax.

* Cewch eich trin fel pe na fyddech yn preswylio yn y DU os na fyddwch yn bresennol yn y DU am 183 diwrnod neu fwy yn ystod y 12 mis cyn dyddiad gweithredol y pryniant.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Prynu yn yr Alban neu Cymru?

Yng Nghymru a'r Alban, yr hyn sy'n cyfateb i Dreth Dir y Dreth Stamp (SDLT) a delir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, yw'r Dreth Trafodion Tir yng Nghymru (LTT) a'r Dreth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) yn yr Alban.

Cyfrifiannell treth stamp - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y dreth stamp i'w thalu yw
£0.00

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.00%

Telir Treth Stamp ar wahanol gyfraddau, gan ddibynnu ar y pris prynu.

Mae'r tabl isod yn dangos pa gyfraddau treth stamp byddai prynwr tro cyntaf â dyddiad cwblhau ar neu cyn 30 Mehefin 2021 yn eu talu.

Os yw'r eiddo'n eiddo ychwanegol neu'n ail gartref bydd 3% ychwanegol i'w dalu ar ben y cyfraddau safonol perthnasol.

Pris prynu'r eiddo Cyfradd Treth Stamp Cyfradd Eiddo Ychwanegol*
£0 - £500,000 0% 3%
£500,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1,500,000 10% 13%
Dros £1.5 miliwn 12% 15%

* Codir tâl o 3% yn ychwanegol os yw eiddo yn eiddo ychwanegol neu'n ail gartref. Nid yw eiddo o dan £40,000 yn destun i'r gyfradd SDLT ychwanegol.

A wyddech chi?

Rhaid i chi dalu Treth Stamp cyn pen 14 diwrnod ar ol prynu eiddo. Os ydych yn defnyddio cyfreithiwr i gwblhau'r trawsgludo, bydd fel arfer yn trefnu'r taliad ar eich rhan

Treth Stamp - Popeth sydd angen i chi wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau