Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cyfrifiannell treth stamp

Cyfrifwch y dreth stamp ar eich eiddo preswyl

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Cyfrifwch y Dreth Stamp ar eich eiddo preswyl yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon. Rhaid i chi dalu Treth Stamp (neu Dreth Dir y Dreth Stamp i roi ei henw’n llawn) os prynwch eiddo sy’n costio mwy na £125,000 (£40,000 ar gyfer cartrefi ychwanegol). Defnyddiwch y gyfrifiannell hon i gyfrifo faint o Dreth Stamp fydd yn daladwy.

Bydd unrhyw un sy'n prynu cartref ychwanegol gan gynnwys eiddo prynu i osod yn gorfod talu ffi ychwanegol o 3% ar ben pob band treth stamp.

Mae Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) wedi disodli Treth Stamp yn yr Alban. Bydd trethi LBTT yn destun ffi ychwanegol o 3% hefyd ar gyfer ail gartrefi. Cyfrifwch yr LBTT sy'n daladwy

Cyfrifiannell treth stamp - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y dreth stamp i'w thalu yw
Treth Stamp ar eich eiddo ychwanegol Y dreth stamp i'w thalu yw
£0.00 {{ stampDuty.cost() | customCurrency:"£" }}

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.0%

Y gyfradd dreth effeithiol yw {{ stampDuty.percentageTax() | number: 1 }}%

Sut y cyfrifir hyn? Cliciwch i ehangu

Telir Treth Stamp ar wahanol gyfraddau yn ddibynnol ar y pris prynu. Er enghraifft, byddai rhywun sy’n prynu eiddo am £245,000 yn talu dim treth o gwbl ar werth yr eiddo hyd at £125,000 a 2% ar werth yr eiddo rhwng £125,001 a £245,000. Yn yr achos hwn, £2,400 fyddai’r swm gofynnol o Dreth Stamp gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1%.

Bydd unrhyw un sy'n prynu ail gartref, gan gynnwys eiddo prynu i osod, yn talu 3% ar ben y band cyfradd safonol perthnasol. Yn yr enghraifft hon byddai hynny'n golygu £7,350 yn ychwanegol, ac felly byddai cyfanswm y dreth stamp yn £9,750, gan roi cyfradd dreth effeithiol o 4%.

Pris Prynu Cyfradd treth stamp Cyfradd Prynu i Werthu neu Gartref Ychwanegol *
£0 - £125,000 0% 3%
£125,001 - £250,000 2% 5%
£250,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1.5 miliwn 10% 13%
Dros £1.5 miliwn 12% 15%

*Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun SDLT ail gartref

A wyddech chi?

Rhaid i chi dalu Treth Stamp cyn pen 30 diwrnod ar ol prynu eiddo. Os ydych yn defnyddio cyfreithiwr i gwblhau'r trawsgludo, bydd fel arfer yn trefnu'r taliad ar eich rhan

Treth Stamp - Popeth sydd angen i chi wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs * Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

  • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 8pm
  • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Ddim ar gael

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555 *

Open:

  • Llun i Wener, 8am i 8pm
  • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

*Mae galwadau am ddim