Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir

Cyfrifwch y Dreth Trafodiadau Tir ar eich eiddo preswyl yng Nghymru

Mae Treth Stamp wedi ei ddisodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (LTT) ar gyfer eiddo a brynir yng Nghymru. Bydd LTT yn berthnasol i eiddo preswyl sy'n costio dros £180,000. Gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell hon i ganfod faint o Dreth Trafodiadau Tir fydd rhaid i chi dalu. Gallwch hefyd gyfrifo cost LTT ar unrhyw eiddo atodol a brynwch dros £40,000, fel prynu i osod neu ail gartref, ble codir tâl atodol o 3% arnoch.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Prynu yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban?

Os ydych chi'n prynu yn unrhyw un o'r gwledydd hyn, yna defnyddiwch y gyfrifiannell briodol i gyfrifo faint fyddwch chi'n ei dalu:

Cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw
Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw
£0.00 {{ stampDuty.cost() | customCurrency:"£" }}

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.00%

Y gyfradd dreth effeithiol yw {{ stampDuty.percentageTax() | number: 2 }} %

Sut y cyfrifir hyn? Cliciwch i ehangu

Telir Treth Trafodiadau Tir (LTT) ar gyfraddau gwahanol, yn ddibynnol ar y band mae’r pris prynu ynddo. Er enghraifft, ni fyddai rhywun yn prynu eiddo am £280,000 yn talu treth ar werth yr eiddo hyd at £180,000, 3.5% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £180,001 a £250,000 a 5% ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £280,000. Yn yr achos hwn, byddai cyfanswm yr atebolrwydd treth ar gyfer Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LTT) yn £3,950 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1.41% (cyfartaledd cyfradd canrannol y dreth a dalwyd).

Bydd unrhyw un sy’n prynu ail gartref, gan gynnwys eiddo prynu-i-osod, yn talu 3% ychwanegol ar ben y band cyfradd safonol. Yn yr enghraifft hon, byddai hynny'n cynrychioli £8,400 ychwanegol, sy'n golygu y byddai cyfanswm y dreth stamp yn £12,350 gan roi cyfradd treth effeithiol o 4.41%.

Pris prynu’r eiddo Cyfradd Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) Atodiad Prynu-i-osod / Annedd Atodol (ADS)*
£0 - £180,000 0% 3%
£180,001 - £250,000 3.5% 6.5%
£250,001 - £400,000 5% 8%
£400,001 - £750,000 7.5% 10.5%
£750,001 - £1,500,000 10% 13%
£1,500,000+ 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun yr Atodiad Annedd Atodol ar gyfer ail gartref

Telir Treth Trafodiadau Tir (LTT) ar gyfraddau gwahanol, yn ddibynnol ar y band mae’r pris prynu ynddo. Er enghraifft, ni fyddai rhywun yn prynu eiddo am £280,000 yn talu treth ar werth yr eiddo hyd at £180,000, 3.5% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £180,001 a £250,000 a 5% ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £280,000. Yn yr achos hwn, byddai cyfanswm yr atebolrwydd treth ar gyfer Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LTT) yn £3,950 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1.41% (cyfartaledd cyfradd canrannol y dreth a dalwyd).

Bydd unrhyw un sy’n prynu ail gartref, gan gynnwys eiddo prynu-i-osod, yn talu 3% ychwanegol ar ben y band cyfradd safonol. Yn yr enghraifft hon, byddai hynny'n cynrychioli £8,400 ychwanegol, sy'n golygu y byddai cyfanswm y dreth stamp yn £12,350 gan roi cyfradd treth effeithiol o 4.41%.

Pris prynu’r eiddo Cyfradd Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) Atodiad Prynu-i-osod / Annedd Atodol (ADS)*
£0 - £180,000 0% 3%
£180,001 - £250,000 3.5% 6.5%
£250,001 - £400,000 5% 8%
£400,001 - £750,000 7.5% 10.5%
£750,001 - £1,500,000 10% 13%
£1,500,000+ 12% 15%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun yr Atodiad Annedd Atodol ar gyfer ail gartref

A wyddech chi?

Rhaid i chi dalu Treth Trafodiadau Tir cyn pen 14 diwrnod ar ôl prynu eiddo. Os ydych yn defnyddio cyfreithiwr i gwblhau’r trawsgludo, bydd fel arfer yn trefnu’r taliad ar eich rhan.

Treth Trafodiadau Tir – Popeth y mae angen i chi ei wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 8pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
 • Ein cyfeiriad e-bost cyffredinol yw enquiries@maps.org.uk.

 • Fel rheol byddwn yn ymateb i’ch ymholiad o fewn 48 awr ar ôl derbyn.