Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir

Cyfrifwch y Dreth Trafodiadau Tir ar eich eiddo preswyl yng Nghymru

Mae rhaid i chi dalu Treth Trafodiadau Tir os byddwch yn prynu eiddo neu dir dros bris penodol yng Nghymru.

Bydd y gyfrifiannell hon yn eich helpu i gyfrifo faint mae rhaid i chi ei dalu os ydych yn prynu eiddo preswyl.

Os ydych yn prynu eiddo nad yw'n breswylfa neu dir ni all y gyfrifiannell hon helpu. Yn hytrach ewch i llyw.cymru/cyfrifiannell-treth-trafodiadau-tir.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Prynu yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban?

Os ydych chi'n prynu yn unrhyw un o'r gwledydd hyn, yna defnyddiwch y gyfrifiannell briodol i gyfrifo faint fyddwch chi'n ei dalu:

Cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw
£0.00

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.00%

Telir Treth Trafodiad Tir (LTT) ar brif gyfraddau treth ac uwch.

Mae'r tabl cyntaf isod yn dangos pa gyfraddau Treth Trafodiadau Tir byddai rhywun sy'n prynu ei gartref nesaf, â dyddiad cwblhau ar neu cyn 30 Mehefin 2021, yn eu talu.

Os yw'r eiddo'n eiddo ychwanegol neu'n ail gartref, efallai bydd y cyfraddau preswyl uwch a ddangosir yn yr ail dabl yn berthnasol.

Prif gyfraddau preswyl Treth Trafodiadau Tir (LTT)
Pris prynu’r eiddo Cyfradd Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT)
£0 - £250,000 0%
£250,001 - £400,000 5%
£400,001 - £750,000 7.5%
£750,001 - £1,500,000 10%
£1,500,000+ 12%
Cyfraddau preswyl uwch Treth Trafodiadau Tir (LTT)
Pris prynu’r eiddo Cyfradd Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT)*
£0 - £180,000 4%
£180,001 - £250,000 7.5%
£250,001 - £400,000 9%
£400,001 - £750,000 11.5%
£750,001 - £1,500,000 14%
£1,500,000+ 16%

* Nid yw prynu eiddo o dan £40,000 yn destun i gyfraddau uwch o Treth Trafodiad Tir (LTT)

A wyddech chi?

Mae’n rhaid i chi anfon ffurflen LTT a thalu'r dreth cyn pen 30 diwrnod o'r diwrnod ar ôl i chi gwblhau (neu ddyddiad effeithiol arall y trafodiad). Os oes gennych gyfreithiwr, asiant neu drawsgludwr, byddant fel arfer yn ffeilio'ch ffurflen ac yn talu'r dreth ar eich rhan. Os na wnânt hyn ar eich rhan, gallwch ffeilio ffurflen a thalu'r dreth eich hun gan ddefnyddio'r ffurflen bapur.

Treth Trafodiadau Tir – Popeth y mae angen i chi ei wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau