Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo

Cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir

Cyfrifwch y Dreth Trafodiadau Tir ar eich eiddo preswyl yng Nghymru

Mae’n rhaid i chi dalu Treth Trafodiadau Tir os ydych yn prynu eiddo neu dir dros bris penodol yng Nghymru. Y trothwy presennol yw £180,000 ar gyfer eiddo preswyl.Efallai bydd cyfraddau preswyl uwch yn berthnasol os ydych eisoes yn berchen ar un neu fwy eiddo preswyl. Mae’n rhaid i chi anfon ffurflen dychweliad LTT i Awdurdod Refeniw Cymru a thalu'r dreth cyn pen 30 diwrnod o'r diwrnod ar ôl i chi gwblhau (neu ddyddiad effeithiol arall y trafodiad).

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Prynu yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban?

Os ydych chi'n prynu yn unrhyw un o'r gwledydd hyn, yna defnyddiwch y gyfrifiannell briodol i gyfrifo faint fyddwch chi'n ei dalu:

Cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw
Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw
£0.00 {{ stampDuty.cost() | customCurrency:"£" }}

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.00%

Y gyfradd dreth effeithiol yw {{ stampDuty.percentageTax() | number: 2 }} %

Sut y cyfrifir hyn? Cliciwch i ehangu

Telir Treth Trafodiad Tir (LTT) ar y brif gyfradd treth a chyfradd uwch. Mae hyn fel arfer yn seiliedig ar y pris rydych yn ei dalu am yr eiddo neu'r tir, ond gallai gynnwys mathau eraill o daliad fel nwyddau, gwaith neu wasanaethau, rhyddhau o ddyled, neu drosglwyddo dyled, gan gynnwys gwerth unrhyw forgais sy'n ddyledus. Er enghraifft, ni fyddai rhywun sy'n prynu eiddo am £280,000 yn talu unrhyw dreth ar werth yr eiddo hyd at £180,000, treth o 3.5% ar werth yr eiddo rhwng £180,001 a £250,000 a 5% ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £280,000. Yn yr achos hwn, cyfanswm yr atebolrwydd am Dreth Trafodiad Tir (LTT) fyddai £3,950 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1.41% (cyfradd ganrannol y dreth a dalwyd).

Efallai y bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n prynu eiddo ychwanegol dalu cyfradd uwch o LTT. Yn yr enghraifft hon, byddai hynny'n cynrychioli £8,400 ychwanegol, sy'n golygu mai cyfanswm y Treth Trafodiadau Tir fyddai £12,350 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 4.41%. Os ydych yn amnewid eich prif breswylfa efallai na fydd y cyfraddau uwch yn berthnasol. Os ydych yn amnewid eich prif breswylfa efallai na fydd y cyfraddau uwch yn berthnasol.

Pris prynu’r eiddo Cyfradd Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) Cyfradd LTT Uwch*
£0 - £180,000 0% 3%
£180,001 - £250,000 3.5% 6.5%
£250,001 - £400,000 5% 8%
£400,001 - £750,000 7.5% 10.5%
£750,001 - £1,500,000 10% 13%
£1,500,000+ 12% 15%

* Nid yw prynu eiddo o dan £40,000 yn destun i gyfraddau uwch o Treth Trafodiad Tir (LTT)

Telir Treth Trafodiad Tir (LTT) ar y brif gyfradd treth a chyfradd uwch. Mae hyn fel arfer yn seiliedig ar y pris rydych yn ei dalu am yr eiddo neu'r tir, ond gallai gynnwys mathau eraill o daliad fel nwyddau, gwaith neu wasanaethau, rhyddhau o ddyled, neu drosglwyddo dyled, gan gynnwys gwerth unrhyw forgais sy'n ddyledus. Er enghraifft, ni fyddai rhywun sy'n prynu eiddo am £280,000 yn talu unrhyw dreth ar werth yr eiddo hyd at £180,000, treth o 3.5% ar werth yr eiddo rhwng £180,001 a £250,000 a 5% ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £280,000. Yn yr achos hwn, cyfanswm yr atebolrwydd am Dreth Trafodiad Tir (LTT) fyddai £3,950 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1.41% (cyfradd ganrannol y dreth a dalwyd).

Efallai y bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n prynu eiddo ychwanegol dalu cyfradd uwch o LTT. Yn yr enghraifft hon, byddai hynny'n cynrychioli £8,400 ychwanegol, sy'n golygu mai cyfanswm y Treth Trafodiadau Tir fyddai £12,350 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 4.41%. Os ydych yn amnewid eich prif breswylfa efallai na fydd y cyfraddau uwch yn berthnasol. Os ydych yn amnewid eich prif breswylfa efallai na fydd y cyfraddau uwch yn berthnasol.

Pris prynu’r eiddo Cyfradd Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) Cyfradd LTT Uwch*
£0 - £180,000 0% 3%
£180,001 - £250,000 3.5% 6.5%
£250,001 - £400,000 5% 8%
£400,001 - £750,000 7.5% 10.5%
£750,001 - £1,500,000 10% 13%
£1,500,000+ 12% 15%

* Nid yw prynu eiddo o dan £40,000 yn destun i gyfraddau uwch o Treth Trafodiad Tir (LTT)

A wyddech chi?

Mae’n rhaid i chi anfon ffurflen LTT a thalu'r dreth cyn pen 30 diwrnod o'r diwrnod ar ôl i chi gwblhau (neu ddyddiad effeithiol arall y trafodiad). Os oes gennych gyfreithiwr, asiant neu drawsgludwr, byddant fel arfer yn ffeilio'ch ffurflen ac yn talu'r dreth ar eich rhan. Os na wnânt hyn ar eich rhan, gallwch ffeilio ffurflen a thalu'r dreth eich hun gan ddefnyddio'r ffurflen bapur.

Treth Trafodiadau Tir – Popeth y mae angen i chi ei wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm, Dydd Sadwrn ar gau
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau