Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cyfrifiannell Treth Trafodion Tir ac Adeiladau

Cyfrifwch y Dreth Trafodion Tir ac Adeiladau ar eich eiddo preswyl yn yr Alban

Mae rhaid i chi dalu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) os byddwch yn prynu eiddo neu dir dros bris penodol yn yr Alban.

Bydd y gyfrifiannell hon yn eich helpu i gyfrifo faint mae rhaid i chi ei dalu os ydych yn prynu eiddo preswyl.

Os ydych yn prynu eiddo nad yw'n breswylfa neu dir ni all y gyfrifiannell hon helpu. Yn hytrach ewch i revenue.scot/land-buildings-transaction-tax/tax-calculator/lbtt-property-transactions-calculator.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Prynu yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon?

Os ydych chi'n prynu yn unrhyw un o'r gwledydd hyn, yna defnyddiwch y gyfrifiannell briodol i gyfrifo faint fyddwch chi'n ei dalu:

Cyfrifiannell Treth Trafodion Tir ac Adeiladau - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw
£0.00

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.00%

Mae Treth Trafodiad Tir ac Adeiladau (LBTT) yn dreth a gymhwysir i drafodion tir ac adeiladau preswyl ac amhreswyl (gan gynnwys prydlesi masnachol).

Mae'r tabl isod yn dangos pa gyfraddau LBTT byddai rhywun sy'n prynu ei gartref newydd yn eu talu.

Efallai bydd rhaid i unrhyw un sy'n prynu eiddo preswyl ychwanegol yn yr Alban (fel ail gartref neu eiddo prynu i osod) dalu Ychwanegiad Annedd Ychwanegol (ADS) os yw'r pris prynu'n £40,000 neu fwy. Mae un cyfradd ADS a dangosir hon yn y tabl isod hefyd.

Pris prynu’r eiddo Cyfradd Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) Atodiad Annedd Ychwanegol (ADS) ar ail eiddo preswyl neu eiddo preswyl ychwanegol
Hyd at £145,000 0% 4% o'r pris prynu (wedi'i dalu yn ychwanegol at unrhyw LBTT sy'n ddyledus)
£145,001 - £250,000 2%
£250,001 - £325,000 5%
£325,001 - £750,000 10%
Dros £750,000 12%

Nid yw eiddo o dan £40,000 yn destun i Atodiad Annedd Ychwanegol (ADS) ond os yw ADS yn ddyledus mae'n daladwy ar gyfanswm y pris prynu.

A wyddech chi?

Efallai bydd yn rhaid i chi dalu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) ar drafodion tir ac eiddo preswyl ac amhreswyl. Cyfrifoldeb y trethdalwr yw cwblhau a chyflwyno ffurflen LBTT gywir, lle bo angen, a thalu unrhyw dreth sy'n ddyledus. Gellir cyflwyno ffurflenni LBTT gan ddefnyddio porth ar-lein neu ffurflen LBTT Refeniw’r Alban. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar:

Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) - Popeth y mae angen i chi wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau