Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cyfrifiannell Treth Trafodion Tir ac Adeiladau

Cyfrifwch y Dreth Trafodion Tir ac Adeiladau ar eich eiddo preswyl yn yr Alban

Mae Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) wedi disodli Treth Stamp yn yr Alban. Os ydych chi'n prynu eiddo preswyl gwerth dros £145,000, bydd yn rhaid i chi dalu LBTT. Mae’r gyfrifiannell hon yn cyfrifo faint o Dreth Trafodiadau Tir ac Adeiladau fydd angen i chi dalu ar eich cartref newydd. Mae hefyd yn cyfrifo faint fyddwch chi'n ei dalu ar unrhyw bryniant eiddo atodol dros £40,000, fel prynu i osod neu ail gartref, sy'n denu tâl ychwanegol o %{additional_property_rate}% fel Atodiad Annedd Atodol (ADS).

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Prynu yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon?

Os ydych chi'n prynu yn unrhyw un o'r gwledydd hyn, yna defnyddiwch y gyfrifiannell briodol i gyfrifo faint fyddwch chi'n ei dalu:

Cyfrifiannell Treth Trafodion Tir ac Adeiladau - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw
Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw
£0.00 {{ stampDuty.cost() | customCurrency:"£" }}

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.00%

Y gyfradd dreth effeithiol yw {{ stampDuty.percentageTax() | number: 2 }} %

You are not eligible for relief on Land and Buildings Transaction Tax because the property value is greater than £0.

You are not eligible for relief on Land and Buildings Transaction Tax because the property value is greater than £0.

Sut y cyfrifir hyn? Cliciwch i ehangu

Telir Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) ar gyfraddau gwahanol, yn ddibynnol ar y band mae’r pris prynu ynddo. Er enghraifft, ni fyddai rhywun yn prynu eiddo am £280,000 yn talu treth ar werth yr eiddo hyd at £145,000, 2% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £145,001 a £250,000 a 5% ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £280,000. Yn yr achos hwn, byddai cyfanswm yr atebolrwydd treth ar gyfer Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) yn £3,600 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1.29% (cyfartaledd cyfradd canrannol y dreth a dalwyd).

Bydd unrhyw un sy’n prynu ail gartref, gan gynnwys eiddo prynu-i-osod, yn talu 4% ychwanegol ar ben y band cyfradd safonol. Yn yr enghraifft hon, byddai hynny'n cynrychioli £11,200 ychwanegol, sy'n golygu y byddai cyfanswm y dreth stamp yn £14,800 gan roi cyfradd treth effeithiol o 5.29%.

Pris prynu Cyfradd Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) Atodiad Prynu-i-osod / Annedd Atodol (ADS)*
Hyd at £145,000 0% 4%
£145,001 - £250,000 2% 6%
£250,001 - £325,000 5% 9%
£325,001 - £750,000 10% 14%
Dros £750,000 12% 16%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun yr Atodiad Annedd Atodol ar gyfer ail gartref

Telir Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) ar gyfraddau gwahanol ar drafodion eiddo preswyl ac mae'n ddibynnol ar yr ystyriaeth o'r hyn sy'n daladwy ar eich eiddo (y pris prynu fel arfer). Nid ydych yn talu treth ar y swm llawn, dim ond y swm sydd o fewn band penodol.

Er enghraifft, ni fyddai cost LBTT ar gartref sy'n costio £280,000 ar y £145,000 cyntaf, 2% ar y £105,000 nesaf, a 5% ar y £30,000 nesaf, felly byddech yn talu £3,600 mewn LBTT.

Pris prynu Cyfradd LBTT safonol
Hyd at £145,000 0 %
£145,001 - £250,000 2 %
£250,001 - £325,000 5 %
£325,001 - £750,000 10 %
Dros £750,000 12 %

Gall prynwyr tro cyntaf hawlio gostyngiad Prynwr tro Cyntaf. Mae rhagor o wybodaeth am beth yw prynwr tro cyntaf ar ein gwefan. Yn ddibynnol ar y pris prynu, gall y gostyngiad hwn leihau eich bil LBTT hyd at £600.

Golyga hynny bod cartrefi sydd â phrisiau prynu hyd at £175,000 wedi eu heithrio rhag LBTT fwy neu lai ar gyfer prynwyr tro cyntaf.

Er enghraifft:

Pris prynu Bil LBTT safonol Swm o Ostyngiad Prynwr tro Cyntaf Y cyfanswm i'w dalu fel prynwr am y tro cyntaf
Hyd at £145,000 £0 £0 £0
£155,000 £200 £200 £0
£175,000 £600 £600 £0
£250,000 £2,100 £600 £1,500
£325,500 £5,900 £600 £5,300
£750,500 £48,410 £600 £47,810

Telir Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) ar gyfraddau gwahanol, yn ddibynnol ar y band mae’r pris prynu ynddo. Er enghraifft, ni fyddai rhywun yn prynu eiddo am £280,000 yn talu treth ar werth yr eiddo hyd at £145,000, 2% o dreth ar werth yr eiddo rhwng £145,001 a £250,000 a 5% ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £280,000. Yn yr achos hwn, byddai cyfanswm yr atebolrwydd treth ar gyfer Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) yn £3,600 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1.29% (cyfartaledd cyfradd canrannol y dreth a dalwyd).

Bydd unrhyw un sy’n prynu ail gartref, gan gynnwys eiddo prynu-i-osod, yn talu 4% ychwanegol ar ben y band cyfradd safonol. Yn yr enghraifft hon, byddai hynny'n cynrychioli £11,200 ychwanegol, sy'n golygu y byddai cyfanswm y dreth stamp yn £14,800 gan roi cyfradd treth effeithiol o 5.29%.

Pris prynu Cyfradd Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) Atodiad Prynu-i-osod / Annedd Atodol (ADS)*
Hyd at £145,000 0% 4%
£145,001 - £250,000 2% 6%
£250,001 - £325,000 5% 9%
£325,001 - £750,000 10% 14%
Dros £750,000 12% 16%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun yr Atodiad Annedd Atodol ar gyfer ail gartref

A wyddech chi?

Mae’n bosibl y bydd angen i chi dalu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) ar drafodiadau tir ac eiddo preswyl ac amhreswyl. Cyfrifoldeb y trethdalwr yw llenwi a chyflwyno ffurflen LBTT gywir, yn ôl y gofyn, a thalu unrhyw dreth sy’n ddyledus. Mae gwybodaeth bellach i’w gweld ar:

Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) - Popeth y mae angen i chi wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 8pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
 • Ein cyfeiriad e-bost cyffredinol yw enquiries@maps.org.uk.

 • Fel rheol byddwn yn ymateb i’ch ymholiad o fewn 48 awr ar ôl derbyn.