Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Teclyn Llywio Ariannol

Gwybod beth i'w wneud nesaf

Mae'r cyfyngiadau coronafeirws wedi effeithio ar filiynau o bobl ac mae pethau'n cymryd amser i wella. Bydd yr hyn y mae’n ei olygu i'ch cyllid yn bersonol iawn i chi.

Felly os ydych chi'n chwilio am arweiniad ariannol ond nad ydych yn gwybod ble i ddechrau, nid ydych ar eich pen eich hun.

Pwy allwn ni helpu

 • Mae'ch incwm wedi gostwng ac rydych yn poeni am eich cyllid yn y dyfodol
 • Rydych chi wedi cael eich rhoi ar ffyrlo ac rydych angen help i fynd yn ôl ar y trywydd iawn, gan gynnwys ar ôl gwyliau talu
 • Rydych yn wynebu cael eich diswyddo neu wedi colli eich swydd
 • Rydych yn hunangyflogedig ac mae'r gwaith wedi sychu i fyny
 • Rydych chi am wneud y mwyaf o'r arian rydych wedi'i arbed yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau

Cymorth ar unwaith

Mae ein teclyn Llywio Ariannol yn rhoi cynlluniau gweithredu i chi yn seiliedig ar eich sefyllfa chi.

Gwybod mewn 30 eiliad:

 • Y materion ariannol y mae angen i chi fynd i'r afael â hwy'n gyntaf
 • Sut i aros yn drefnus gyda biliau a thaliadau
 • Pa gymorth a chefnogaeth ychwanegol y mae gennych hawl iddo
 • Ble y gallwch gael cyngor am ddim ar ddyled, tai neu ddiswyddo

Angen help gyda dyledion ar hyn o bryd?

Os ydych yn cael trafferth a bod dyledion eisoes wedi cynyddu, gallwch ddod o hyd i ymgynghorydd dyled achrededig am ddim gyda'n Canfyddwr Cyngor ar Ddyledion. Dewch o hyd i ymgynghorydd dyled am ddim ar-lein

Ein partneriaid cefnogol

Cefnogir ein arweiniad ariannol gan y partneriaid allweddol hyn sy'n barod i helpu os ydych angen cyngor pellach am y materion cymhleth a achosir gan goronafeirws, gan gynnwys dyled, budd-daliadau, tai a diswyddo.

 • Citizens Advice
 • Business Debtline
 • National Debtline
 • Stepchange
 • Payplan
 • Turn2us
 • Shelter
 • Shelter Cymru
 • Shelter Scotland

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau