Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Teclyn Llywio Ariannol

Tebwch y cwestiynau hyn i gael arweiniad wedi'i deilwra i chi

 • Lle rydych yn byw?
 • Cwestiwn 1 o 14

  Beth yw eich statws cyflogaeth?
 • Cwestiwn 2 o 14

  Ydych chi mewn perygl o gael eich diswyddo?
 • Cwestiwn 3 o 14

  Os ydych yn hunangyflogedig, a ydych yn gwybod beth yw'ch incwm misol nawr?
 • Cwestiwn 4 o 14

  Sut fyddech chi'n disgrifio'ch incwm o ganlyniad i'r argyfwng coronafeirws?
 • Cwestiwn 5 o 14

  Ydych chi wedi defnyddio unrhyw gymorth ariannol gan y llywodraeth?
 • Cwestiwn 6 o 14

  Ydych chi ar ei hôl hi gyda thaliadau rhent neu forgais? Atebwch "Ydw" os ydych ar wyliau/egwyl talu y cytunwyd arno
 • Cwestiwn 7 o 14

  Ydych chi ar ei hôl hi gydag unrhyw un o'r biliau hyn?

  Dewiswch bob un sy'n berthnasol

 • Cwestiwn 8 o 14

  Ydych chi wedi cymryd egwyl talu neu wyliau ar fenthyciadau neu gredyd?

  Dewiswch bob un sy'n berthnasol

 • Cwestiwn 9 o 14

  A fyddwch chi'n cael trafferth gwneud ad-daliadau yn y dyfodol, neu ydych chi eisoes wedi methu un taliad, ar y benthyciadau neu'r credyd yma?

  Dewiswch bob un sy'n berthnasol

 • Cwestiwn 10 o 14

  A ydych wedi bod ar ddatrysiad dyled sydd wedi methu yn ystod y 12 mis diwethaf?
 • Cwestiwn 11 o 14

  A fydd yn rhaid i chi fenthyg arian ar gyfer taliadau hanfodol (rhent, bwyd, biliau)?
 • Cwestiwn 12 o 14

  Ydych chi'n ystyried unrhyw un o'r ffyrdd hyn i dalu dyledion neu i dalu'ch ad-daliadau credyd neu fenthyciad?

  Dewiswch bob un sy'n berthnasol

 • Cwestiwn 13 o 14

  Ydych chi'n ystyried canslo neu leihau yswiriant oherwydd eich bod yn poeni am gostau?
 • Cwestiwn 14 o 14

  A yw eich pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl?

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau