A ddylech chi gynilo neu glirio eich dyledion?

A ydych erioed wedi ystyried a ddylech gynilo neu dalu eich dyledion?

Darllenwch drawsgri fiad y fideo (DOC 30KB)