Addysgu’ch plant ynghylch beth yw pwrpas arian

Mae rhieni’n esbonio sut maent yn addysgu eu plant eu bod yn talu am wahanol bethau mewn gwahanol ffyrdd – ond yn y pen draw pan mae’r arian wedi mynd… mae wedi mynd.

Darllenwch drawsgrifiad y fideo (DOC 37KB)