Cyfrifoldebau ariannol os byddwch yn gosod eiddo i’w rentu

Os byddwch yn gosod eiddo i’w rentu – p’un a ydych yn berchen ar un eiddo neu lawer o eiddo – mae yna bethau penodol y mae’n rhaid i chi eu gwneud fel landlord. Bydd y fideo hwn yn sicrhau’ch bod yn gwybod beth i’w wneud.

Darllenwch drawsgrifiad y fideo (DOC 35KB)