Cyllidebu ar gyfer ymddeoliad

Y newyddiadurwr ariannol Paul Lewis yn egluro’r pwysigrwydd o greu cyllideb wrth nesáu at ymddeoliad.