Deall sut y gall eich incwm blwydd-dal gynyddu dros amser

Gwyliwch y fideo byr hwn o’r newyddiadurwr ariannol Paul Lewis yn egluro sut i ddiogelu eich incwm blwydd-dal rhag chwyddiant.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo (DOC 30KB)