Llunio cynllun diweithdra

Ar ryw adeg yn eich bywyd gwaith, gallech wynebu’r risg o gael eich diswyddo. Mae’n fideo yn rhoi cyngor ar sut i lunio cynllun diweithdra o flaen llaw ac awgrymau da ar arian o ran sut i ymdopi â’r effaith ar eich sefyllfa ariannol.

Darllenwch drawsgrifiad y fideo (DOC 44KB)