Newidiadau i bensiynau gweithle – yr hanfodion

Mae pensiynau’r gweithle wedi newid. Mae’n ofynnol i bob cyflogwr o hyn ymlaen gofrestru gweithwyr cymwys ar bensiwn gweithle.

Mae’r fideo hwn yn egluro sut mae’r broses yn gweithio a’r pwysigrwydd o gynilo ar gyfer ymddeoliad.

Darllenwch drawsgrifiad y fideo (DOC 30KB)

I ddod o hyd i ragor o wybodaeth ac i ddefnyddio ein hoffer hwylus, ewch i adran newidiadau pensiwn gweithle ein gwefan.