Newidiadau i bensiynau gweithle – yr hanfodion

Mae Pensiynau Gweithle yn newid ac yn raddol mae gofyn i gyflogwyr gofrestru pob gweithiwr cymwys i mewn i bensiwn gweithle. Mae’r fideo hwn yn egluro sut mae’r broses yn gweithio a’r pwysigrwydd o gynilo ar gyfer ymddeoliad.

Darllenwch drawsgrifiad y fideo (DOC 30KB)

I ddod o hyd i ragor o wybodaeth ac i ddefnyddio ein hoffer hwylus, ewch i adran newidiadau pensiwn gweithle ein gwefan.