Pan mae e wedi mynd mae wedi mynd

Mae’r seicolegydd clinigol, Dr Elizabeth Kilbey, yn esbonio’r ffordd orau y gall rhieni fynd ati i siarad â’u plant am arian.

Darllenwch drawsgrifiad y fideo (DOC 35KB)