Uchafwyntiau ac isafbwyntiau ariannol

Gall prynu rhywbeth newydd ar ôl cynilo amdano deimlo’n wych – ond sut all e deimlo os ydych yn llithro i ddyled?

Darllenwch drawsgrifiad y fideo (DOC 40KB)