Cynllunydd Ariannol y Nadolig

Ar beth fyddwch chi’n gwario’ch arian y Nadolig hwn?

Anrhegion; twrci; addurniadau; diodydd - mae’r cyfan yn creu cyfanswm costus. Ond faint dybiwch chi fyddwch chi’n ei wario ar yr eitemau hyn? Gall gwybod y costau cyn i chi gychwyn fod o gymorth i chi osgoi gwario mwy na allwch ei fforddio.

A wyddoch chi? Roedd y teulu cyffredin yn y DU yn bwriadu gwario £800 ar y Nadolig y llynedd!

Thing
-275 Days 14 Hours

...until dydd Nadolig