Search results for “������ ������������������������������KA���:PC90���24������ ������������ ������ ������/������ ������”

  1. Os byddwch yn cael camesgoriad hwyr

    Os ydych wedi colli babi rhwng 14 a 24 wythnos o feichiogrwydd, mae yna ambell beth y bydd angen i chi wybod yn ystod y cyfnod anodd hwn

  2. If you have a late miscarriage

    If you have had a late miscarriage and lost a baby between 14 and 24 weeks of pregnancy, there are some things you need to know at this difficult time