Adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc a rhieni

Amrywiaeth eang o adnoddau ar reoli arian ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi pobl ifanc a rhieni

  1. Fideos rhianta

Adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi pobl ifanc

Adnoddau amlgyfrwng i gefnogi pobl ifanc sy’n gwneud eu penderfyniadau ariannol cyntaf, p’un ai a ydynt mewn addysg neu’n symud i waith

Adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi rhieni

Amrywiaeth o adnoddau i helpu i wneud rhieni’n ymwybodol o sut y gallant sicrhau bod eu plant yn datblygu arferion ariannol da am oes

Ymchwil a phecynnau offer ar bobl ifanc ac arian

Ymchwil a phecynnau offer arloesol i’ch helpu i ddatblygu eich cymorth ar gyfer pobl ifanc ym meysydd galluogrwydd ariannol a sgiliau rhianta

Diwygio lles - gwybodaeth ar gyfer landlordiaid.

Credyd Cynhwysol, newidiadau i Fudd-dal Tai, a sut i helpu’ch tenantiaid i reoli eu taliadau rhent eu hunain.

Resources for Professionals Universal Credit Information for Finance Staff