Cyngor newydd I helpu pobl ymdopi ag effaith pryderon arian ar iechyd meddwl

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, mewn partneriaeth â NHS Choices, yn lansio darpariaeth o gyngor diduedd ac am ddim i roi cymorth i bobl sydd â phryderon ariannol sydd yn effeithio ar eu hiechyd, i roi trefn ar eu materion ariannol.