Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r ddewislen Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cymharu cynnyrch incwm gwarantedig am oes (blwydd-daliadau oes)

Dyma rai cwestiynau i'ch rhoi ar ben ffordd

Pryd gawsoch chi'ch geni?

Mae oed yn un ffactor ar gyfer cyfrifo incwm ymddeol. Po hynaf y byddwch, yr uchaf fydd y dyfynbrisiau incwm a gewch. Os ydych chi'n iau na 55 oed, nid yw fel arfer yn syniad da i gael mynediad at eich cronfa bensiwn ac ni fydd ein tablau yn darparu dyfynbrisiau. Rydym yn awgrymu eich bod yn siarad gyda chynghorydd ariannol wedi'i reoleiddio cyn bwrw ymlaen os ydych yn iau na 55 oed.

Pryd fyddech chi'n hoffi i'ch incwm ddechrau?

Byddwch yn {0} mlwydd oed

Byddwch yn {0} mlwydd oed. Nid yw'n tablau yn darparu dyfynbrisiau os ydych yn ymddeol cyn 55 oed - os felly dylech geisio cyngor

Manylion eich cynllun ymddeol

Gallech gael cyfradd well ac arbed ar gostau gweinyddol drwy gyfuno cronfeydd pensiwn er mwyn prynu un blwydd-dal mwy. Fodd bynnag, os yw unrhyw un o'ch cynlluniau yn cynnig bonysau ffyddlondeb neu ‘gyfradd blwydd-dal a warantir' gallech golli allan drwy gyfuno - gwiriwch y ffeithiau a cheisio cyngor os ydych yn ansicr. Dylech ddim ond gynnwys cronfeydd pensiwn o gynllun cyfraniad diffiniedig neu gynllun pensiwn personol (yn cynnwys pensiwn rhanddeiliad). Peidiwch â chynnwys Pensiwn y Wladwriaeth na phensiwn yn seiliedig ar gyflog terfynol neu enillion cyfartalog dros yrfa.

£

Mae'n debyg nad yw maint eich cronfa bensiwn yn ddigon mawr i gael gwerth da am arian o flwydd-dal. Os oes gennych chi gronfeydd eraill y gallech ystyried eu cyfuno. Gweler Opsiynau ar gyfer defnyddio eich cronfa bensiwn i ddeall eich dewisiadau eraill ac i ganfod ble i gael help neu gyngor.

Gallwch ddewis cael eich incwm wedi ei dalu o flaen llaw neu fel ôl-daliad. Efallai na fydd hyn yn gwneud cymaint â hynny o wahaniaeth i'r incwm a gewch. Rydym yn awgrymu eich bod yn rhedeg ambell gymhariaeth i weld pa effaith allai hyn ei gael.

Gall eich cod post effeithio ar eich incwm

Manylion personol

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

Cymharu cynnyrch incwm gwarantedig am oes - WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni??

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau