Deall a chymharu blwydd-daliadau

Gwyliwch y fideo byr hwn o bobl y disgrifio'u profiadau blwydd-dal. (Lawrlwythwch y Trawsgrifiad fideo)

 • Dysgwch am flwydd-daliadau gydol oes sylfaenol
 • Cymharwch y gwahanol nodweddion ac opsiynau
 • Dysgwch sut i gael y fargen orau
Cymharu blwydd-daliadau

neu adfer dyfynbris a gadwyd

Beth yw blwydd-dal gydol oes?

Bydd blwydd-dal oes yn rhoi incwm ymddeoliad rheolaidd i chi am oes – gyda’r sicrwydd na fydd yr arian yn dod i ben cyn i chi farw.

Mae blwydd-daliadau gydol oes eraill yn cynnwys blwydd-daliadau cysylltiedig â buddsoddi neu flwydd-daliadau hyblyg – sydd ag incwm yn seiliedig ar y buddsoddiadau a ddewiswyd. Maent yn cynnwys mwy o risg na blwydd-daliadau oes sylfaenol yn gyfnewid am incwm uwch posibl. Mae’n bwysig dewis y math a’r nodweddion gorau ar eich amgylchiadau personol, eich disgwyliad oes a’ch agwedd at risg.

Mae’n talu chwilio am y blwydd-dal gorau

 • Dangosodd arolwg yn 2014 fod 8 allan o bob 10 o bobl wnaeth aros gyda’u darparwr presennol wedi cael colled o beidio newid. Ffynhonnell: Awdurdod Ymddygiad Ariannol, Adolygiad Thematig o Flwydd-daliadau, Chwef 2014
 • Mae gennych hawl i chwilio am y fargen orau ac fel arfer byddwch yn cael mwy o incwm ar ôl ymddeol.
Annuities shopping around image

Awgrymau cyn siopa o gwmpas

Os yw eich darparwr pensiwn presennol yn cynnig Cyfradd Blwydd-dal wedi ei Gwarantu bydd yn anodd cael dim i’w churo – cofiwch holi ac yna cymharwch y dyfynbrisiau.

Blwydd-dal yw un ymysg amryw o opsiynau sydd gennych chi ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad. Gweler ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn i gael gwybod mwy.

Unwaith y byddwch wedi prynu blwydd-dal ni allwch newid eich meddwl – dylech gael cymorth neu gyngor cyn ymrwymo. Dysgwch ragor yn y camau nesaf ar ddiwedd yr offeryn hwn.

Ein haddewid i chi

 • Cawsom ein sefydlu gan y llywodraeth ac felly mae ein tablau a’n canlyniadau yn ddiduedd
 • Nid ydym yn derbyn unrhyw gymhelliad na chomisiwn
 • Ni fyddwn yn cysylltu â chi nag yn rhannu eich manylion

Rydym yn eich helpu i chwilio’r darparwyr canlynol

 • Aviva
 • Canada Life
 • Hodge Lifetime
 • Just Retirement
 • Legal and General
 • Retirement Advantage
 • Saga
 • Scottish Widows