Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cynlluniwr Cyllideb

Dadansoddiad manwl o’ch gwariant

Mae ein Cynllunydd Cyllideb yn sicrhau eich bod mewn rheolaeth o’ch gwariant cartref gan ddadansoddi’ch canlyniadau i roi cymorth i chi fedru rheoli’ch arian. Mae wedi helpu cannoedd o filoedd o bobl eisoes.

Sut i ddefnyddio ein Cynllunydd Cyllideb ar-lein

Cyn i chi gychwyn arni, casglwch gymaint o wybodaeth (cyfriflenni banc, biliau...) ag y gallwch. Po fwyaf trefnus fydd eich manylion, y mwyaf cywir fydd eich canlyniadau.

 1. 1
  Nodwch faint wariwch chi a faint yr ydych yn ei ennill
 2. 2
  Bydd y gyfrifiannell yn rhoi crynodeb i chi o’ch sefyllfa ariannol...
 3. 3
  ...ac awgrymiadau da personol i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch arian

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau