Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion ym Leeds

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ym Leeds a ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Sut fydd cynghorydd dyledion yn eich helpu chi?

Bydd cynghorydd dyledion:

 • byth yn eich barnu na'n gwneud i chi deimlo'n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi bob amser, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch problem
 • yn chwilio am ffyrdd i reoli’ch dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i'w clirio
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai

A wyddech chi?

Dywed wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion wrthym eu bod yn teimlo dan lai o straen neu'n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

Mae’r holl wasanaethau isod am ddim, yn gyfrinachol ac â chod safonol neu aelodaeth wedi ei achredu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb a lleol

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleol i chi. Yna gallwch drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb a siarad â chynghorydd arbenigol yn bersonol.

10 results for “leeds
 • Citizens Advice Leeds

  0.52 milltiroedd
 • CAP Leeds South and East Debt Centre

  0.87 milltiroedd
 • Ebor Gardens Advice Centre

  1.07 milltiroedd

  Mae´r gwasanaeth hwn ar gyfer cleientiaid yn ardal Leeds yn bennaf ond bydd yn gweld unrhyw un all gyrraedd y Ganolfan.

  Cynhelir cyfweliadau trwy apwyntiad ac eithrio cyfle i alw mewn ar foreau Mercher. Mae´r Ganolfan ar agor o ddydd Llun i ddydd G

 • Burmantofts Community Projects Ebor Gardens Advice Centre

  1.07 milltiroedd
 • Better Leeds Communities

  1.10 milltiroedd

  Mae´r gwasanaeth hwn ar gyfer preswylwyr ardal Leeds.

  Ewch i wefan Better Leeds Communities am wybodaeth am eu gwasanaeth a´r oriau agor.

 • St Vincents Support Centre

  1.14 milltiroedd

  Ewch i wefan St Vincent am wybodaeth am eu gwasanaeth a´r oriau agor.

 • Chapeltown Citizens Advice

  • Willow House, New Roscoe Buildings, Cross Francis Street, LEEDS, West Yorkshire, LS7 4BZ
  • 0113 223 4400
  1.14 milltiroedd
 • CAP Leeds South Debt Centre

  1.52 milltiroedd
 • CAP Leeds North West Debt Centre

  1.87 milltiroedd
 • CAP Dewsbury Debt Centre

  4.35 milltiroedd

Wasanaethau cyngor ar ddyledion ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein yn ddiogel a gallwch gael cymorth personol ar unwaith. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd.

Gwasanaethau cyngor ar ddyledion dros y ffôn

Gallwch siarad â chynghorydd arbenigol yn uniongyrchol. Fel arfer mae gwasanaethau dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos, gyda’r nos ac ar Sadyrnau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes bach a’ch bod mewn dyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth rhad ac am ddim y Llinell Ddyled Busnes

Wedi sylwi ar wall? Gadewch i ni wybod.

Mae’r holl wasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac yn cynnal safon a achredir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw gyngor a roddir gan drydydd partïon.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed
Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, Sunday and Bank Holidays, closed