Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cyfrifiannell Morgais

Cyfrifwch eich taliad morgais misol

Mae hyn yn ganllaw i faint fyddech yn talu pob mis. Bydd yr union swm yn dibynnu ar y math o forgais a’r darparwr benthyciadau.

Os oes gennych chi forgais yn barod darllenwch fwy ac yn dymuno cyfrifo faint fyddai codiad yn y gyfradd llog yn effeithio ar eich taliadau, yna, yn ‘pris yr eiddo’ rhowch y swm sy’n weddill i’w dalu ar eich morgais, a rhowch sero yn y blwch blaendal.

Cynlluniwch ymlaen ac amcangyfrifwch eich taliad morgais misol.

£
£

Cofiwch gynllunio ar gyfer costau eraill fel ffioedd morgais, ffioedd cyfreithiol a threth stamp.

Mae hyn yn ganllaw i faint fyddech yn talu pob mis. Yna symudwch y llithrwyr i newid y cyfnod i gydfynd â’r nifer o flynyddoedd sydd gennych yn weddill i dalu, a chynyddwch y gyfradd llog. Bydd yr union swm yn dibynnu ar y math o forgais a’r darparwr benthyciadau.

Ad-daliad

£0.00

Bydd eich ad-daliadau yn

{{ repayments.monthlyRepayment() | customCurrency:"£" }}

bob mis

Rydych yn ad-dalu'r swm yr ydych wedi ei fenthyca, a'r llog

Llog yn unig

£0.00

Eich diddordeb yn unig ad-daliadau

{{ repayments.monthlyInterestRepayment() | customCurrency:"£" }}

bob mis

Golyga’r rheoliadau diweddaraf y bydd angen i chi a’ch darparwr benthyciadau gytuno ar gynllun ad-dalu ar gyfer eich morgais. Darllenwch fwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn medru ei fforddio!

Os bydd eich cyfradd llog yn cynyddu 3% bydd eich taliad misol yn

Ad-daliad:

£0.00

{{ repayments.monthlyRepayment(3) | customCurrency:"£" }}

Llog yn unig:

£0.00

{{ repayments.monthlyInterestRepayment(3) | customCurrency:"£" }}

Addaswch y manylion

£
£
years
%


Tri cham i leihau eich ad-daliadau misol:

Tri cham i leihau eich ad-daliadau misol:

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau