Cyfrifiannell pensiwn

Cyfrifwch eich incwm ymddeol tebygol

Mewn ychydig o gamau rhwydd, gall ein cyfrifiannell pensiwn roi amcangyfrif i chi o'r incwm y byddwch yn ei gael pan fyddwch yn ymddeol. Bydd hyn yn cynnwys incwm o gynlluniau buddion wedi'u diffinio a chyfraniad wedi'i ddiffinio gweithle, a'ch Pensiwn Sylfaenol y Wladwriaeth.

Cewch wybod hefyd a yw eich incwm ymddeol tebygol yn llai na'r hyn y byddai arnoch ei angen i ariannu'r ffordd o fyw a ddymunwch yn eich ymddeoliad.

  • Pennwch eich oedran ymddeol, dyddiad ymddeol a swm incwm Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol
  • Dewiswch eich oedran ymddeol
  • Cyfrifwch yr incwm targed yr hoffech ei gael wedi ymddeol
  • Dywedwch wrthym am eich cronfeydd pensiwn a'ch cyfraniadau ar hyn o bryd
  • Gadewch i ni amcangyfrif eich incwm ymddeol tebygol
  • Byddwn yn nodi unrhyw ddiffyg ymddeoliad ac yn darparu ffyrdd i wella hyn.