Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cymharu Ffioedd a Chostau Cyfrifon Banc Beta

Gallwn eich helpu chi i wirio ffioedd a thaliadau ar gyfer eich cyfrif banc neu gymharu ffioedd a thaliadau ar draws ystod o gyfrifon banc a elwir yn gyfrifon talu.

Bydd cyfrifon talu yn caniatáu i chi adneuo incwm, codi arian parod, a gwneud taliadau am bethau megis biliau a rhent. Mae hyn yn cynnwys cyfrifon cyfredol safonol, cyfrifon banc sylfaenol di-dâl a rhai cyfrifon e-arian. Nid ydynt yn cynnwys cyfrifon cynilo na cherdyn credyd.

Dim ond rhai o’r pethau y dylech chi eu hystyried yw ffioedd a thaliadau wrth ddewis y cyfrif banc cywir i chi. Er mwyn cymharu cyfraddau llog, sgorau gwasanaeth i gwsmeriaid a chymhellion, rydym yn argymell eich bod chi’n ymweld ag ystod o wahanol safleoedd cymharu.

Rydym wedi casglu gwybodaeth am daliadau a ffioedd cyfrifon banc o fwyafrif y farchnad. Byddwn yn ychwanegu mwy ond byddwch yn ymwybodol nid yw’r offeryn hwn yn cynnwys pob cyfrif a allai fod ar gael. Os bydd unrhyw ran o’r wybodaeth yn ymddangos yn anghywir neu os oes yna gyfrif y byddech yn disgwyl ei weld yma ond sydd ar goll gadewch i ni wybod.

Sylwer: bydd trefn eich canlyniadau yn cael eu cyflwyno ar hap ac felly ni ddylid ystyried y drefn fel argymhelliad – bydd y cyfrif mwyaf addas yn dibynnu ar eich anghenion.

Yn edrych am gyfrif penodol? Pwyswch fysell “Ctrl” a’r fysell “F” ar yr un pryd (neu “Cmd” a bysell “F” ar Mac) i ddechrau chwilio’r dudalen.

Cafodd y wybodaeth hon ei diweddaru ar 22/04/2021

Yn ôl i’r hidlyddion

Lwytho cyfrifon