Rheolwr Arian

Cymorth a chyngor ymarferol

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol sengl i bobl sydd mewn neu allan o waith.

Mae'n disodli rhai o'r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu cael nawr.

Gallwch gael gwybod sut i:

  • olrhain eich gwario
  • cadw rheolaeth ar eich biliau
  • cadw allan o ddyled

I gael y mwyaf o’r offeryn hwn, dylech Gofrestru gyda’r Rheolwr Arian

Cael cyngor i chi yn unig