Rheolwr Arian i hawlwyr Credyd Cynhwysol

Beth yw Rheolwr Arian?

Dyluniwyd y Rheolwr Arian ar gyfer pobl ar Gredyd Cynhwysol yn unig. Gallwch ei ddefnyddio os byddwch yn gwneud hawliad newydd neu yn symud i Gredyd Cynhwysol o fudd-daliadau sy’n bodoli. Bydd yn eich helpu i wneud y mwyaf o’ch arian:

  • Pan fyddwch yn aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf
  • Pan fyddwch yn cael taliadau misol cyson.

Manteision defnyddio Rheolwr Arian

Daw’r holl wybodaeth a chyngor yn y Rheolwr Arian gan ein harbenigwyr ein hunain a’r hyn y mae pobl ar Gredyd Cynhwysol wedi dweud wrthym sy’n ddefnyddiol i’w wybod.

  • Dim ond ar sail eich amgylchiadau eich hun y byddwch yn cael gwybodaeth a chyngor
  • Gallwch gyllidebu ar gyfer un taliad misol gan ddefnyddio ein cyfrifiannell
  • Gallwch ganfod y ffyrdd gorau i dalu eich rhent
  • Dysgwch pa gyfrifon banc sydd orau i reoli eich taliad
  • Cael awgrymiadau arbed arian i leihau cost eich biliau cartref
  • Cadwch eich gwybodaeth ac ewch yn ôl pryd bynnag y byddwch yn dymuno
  • Dysgwch beth i’w wneud a ble i gael help os byddwch yn cael trafferth.

I roi cychwyn arni, dewiswch yr gwlad lle’r ydych yn byw

Mewngofnodwch gyda chyfrif presennol neu Cofrestrwch gyfrif newydd i gadw’ch canlyniadau.