Search results for “SHaria/”

 1. Cynilion sy'n cydymffurfio â chyfraith Sharia

  Cynlluniwyd cyfrifon Sharia yn unol â chyfraith Islamaidd a chânt eu rhedeg yn unol â hynny. Maent yn cynnig adenillion – elw – yn hytrach na llog

 2. Sharia-compliant savings

  Designed and run in line with Islamic law, Sharia accounts offer a return - profit - rather than interest

 3. Sharia-law-compliant home purchase plans

  Types of home buying plans that comply with Sharia law and where to get them

 4. Cynlluniau prynu cartref sy'n cydymffurfio â chyfraith Sharia

  Mathau o gynlluniau prynu cartref sy'n cydymffurfio â chyfraith Sharia, a ble mae dod o hyd iddynt